Socialpædagog til Refugium

Vil du være vores nye kollegaer?
 
Da en af vores medarbejdere har valgt nye udfordringer, søger vi en engageret og fagligt velfunderet socialpædagog fra 1. maj 2018 eller snarest derefter på 37 timer pr uge.
 
Hvem er vi?
Refugium er et tilbud efter servicelovens § 110 til personer med dobbeltdiagnose. Hjemløshed er hovedårsagen til indskrivning på Refugium, men borgergruppen har som oftest andre problematikker som misbrug, psykisk sygdom, økonomiske vanskeligheder, isolation m.m.
Vi tilbyder, ud over en seng, også en individuel indsatsplan, med mål for opholdet på Refugium.
 
Refugiums primære formål er at være anvendeligt og nemt tilgængeligt for brugerne således, at der skabes grundlag for et erstatningsnetværk til forebyggelse af ensomhed og isolation. Opgaverne på Refugium løses af empatiske, vidende, kontaktstærke og grænsefaste medarbejdere, der tør skabe udviklende og lærerige oplevelser sammen med borgerne.
 
Hvad er arbejdsfunktionen?
Du skal via motivationsarbejde understøtte og udvikle vores brugeres kompetencer, så de bliver i stand til at have et hverdagsliv så tæt på det almindelige som muligt.  Herunder at den enkelte kan opnå større selvbestemmelse og højere livskvalitet.
Kunne modtage og indskrive nye borgere, kunne italesætte din faglighed i dialog med kollegaer og samarbejdspartnere, og dokumentere dine observationer og refleksioner gennem IT faglige redskaber, samt arbejde med resultatdokumentation i et samarbejde med kollegaer og myndighed.
Du skal være rodfæstet under pres og have en relationel målgruppeforståelse, der sætter dig i stand til at navigere på egen hånd, og du skal have evnen til at vurdere, hvornår du skal vælge den ene faglige strategi frem for en anden.
 
Der vil være skiftende arbejdstider – dag, aften, nat, helligdage, samt hver 2. weekend.
 
Stillingsprofil
Vi søger en socialfaglig pædagog med interesse og kendskab inden for området med gode kommunikative evner, og vi forventer følgende:
 • Du ønsker at arbejde med resultatdokumentation
 • Relevant praksis erfaring
 • Er professionel, visionær, åben og tør udfordre traditionel tænkning i opgaveløsningen og demonstrerer dette gennem egen adfærd
 • Kan fungere i skiftende vagter
 • Kunne trives i forandringsprocesser
 • At du er faglig kompetent til at indgå i arbejdet med en spændende, men til tider også vanskelig og udfordrende borgergruppe
 • Du er villig til at tage forefaldende opgaver
 • Er bevidst om egne grænser og formåen og kan formidle det til andre
 • Kan observere og reflektere over egen praksis
 • Kan formulere sig skriftligt 

Hvad tilbyder vi?
 • Vi er et hus i udvikling, hvor faglighed er i fokus
 • Et udfordrende og afvekslende job med en kompetent og engageret personalegruppe.
 • Et åbent og uformelt arbejdsmiljø
 • Supervisioner 
 • En rigtig god, spændende og dynamisk arbejdsplads, hvor der rigeligt at se til, men hvor arbejdet bliver gjort med glæde. 

Yderligere oplysninger om Refugium findes på www.bostoetten.esbjergkommune.dk

Du er ligeledes velkommen til at kontakte afdelingsleder Mette Schmücker for yderligere oplysninger på mail mesc@esbjergkommune.dk

Løn i henhold til overenskomsten herunder ny løn.

 Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
 
Alle kvalificerede uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.


Ansøgningsfrist 6 april 2018
 
Samtaler forventes afholdt onsdag i uge 15
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på ”send ansøgning” og vedhæft din ansøgning, CV samt relevant dokumentation. 
 
 

 

FAKTA

Arbejdstid
Fuldtid

Varighed
Fastansættelse

Ansøgningsfrist
06-04-2018 23:59

Tiltrædelse
1. maj 2018

KONTAKTPERSON

Afdelingsleder Mette Schmücker
Telefon 76163610
© 2012 i Esbjerg Kommune