3 sygeplejersker til Ribe

Har du lyst til at være en del af Sygeplejen i Ribe, så har du nu chancen.
 
Vi søger 3 udekørende sygeplejersker til 3 faste stillinger på 32 timer i blandede vagter pr. 1. april 2018 eller snarest herefter. Der arbejdes hver 3. weekend.
 
Vi kan tilbyde et selvstændigt job med mange forskellige sygeplejefaglige opgaver. Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tankegang med fokus på at understøtte borgerens egenomsorg.
 
Som en del af udeteamet og med fokus på kerneopgaven, vil nogle af dine opgaver være:
 • Udføre sygeplejeopgaver hos borgere i eget hjem
 • Sikre kontinuitet og kvalitet i opgavevaretagelsen
 • Sikre det koordinerende og sammenhængende forløb i forhold til komplekse borgerforløb
 • Foretage sygeplejefaglig udredning og hermed vurdere borgernes behov og problemstillinger
 • Planlægge og varetage undervisning af social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere med fokus på kompetenceudvikling. Dette kan foregå både som faglig sparring, sidemandsoplæring og formaliseret undervisning
 • Deltage i relevante møder og faglig undervisning
 • Medvirke til at sikre god faglig dokumentation
 
Vi ønsker os en medarbejder med bred faglig viden.
 
Vi forventer, at du:
 • Med en positiv holdning deltager i udviklingen af den kommunale hjemmesygepleje
 • Er engageret og har fokus på sygepleje med høj kvalitet
 • Arbejder opsøgende og bidrager med nye tanker og initiativer
 • Arbejder selvstændigt og tager ansvar for dine opgaver
 • Er positiv og fleksibel i forhold til opgaveløsningen
 • Arbejder for et godt arbejdsmiljø, hvor både respekt, tillid, fleksibilitet og en ”fælles ånd” er væsentlige parametre i vores enhed, således vi skaber et godt samarbejde
 
Kørekort er et krav, vi stiller bil til rådighed.
 
Yderlige oplysninger kan fås ved henvendelse til teamleder Lene Iversen, tlf: 21 65 58 64 eller på mail: leiv@esbjergkommune.dk.
 
Alle kvalificerede ansøgere uanset køn, alder eller etnisk baggrund opfordres til at søge stillingen.
 
Ved ansættelse i stillingen skal straffeattest afleveres.
 
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og DSR.
 
Ansøgningsfrist:
19. marts 2018
 
Der forventes afholdt samtaler d. 22. og 23. marts 2018.
 
Ansøgningen sendes elektronisk. Klik på "send ansøgning" og vedhæft din ansøgning, CV og relevant dokumentation.
 
 
 

 

FAKTA

Arbejdstid
Deltid (over 21 timer)

Varighed
Fastansættelse

Ansøgningsfrist
19-03-2018 23:59

Tiltrædelse
1. april 2018 eller snarest derefter

KONTAKTPERSON

Teamleder Lene Iversen
Telefon 21 65 58 64
© 2012 i Esbjerg Kommune