Kvalitetsstandarder for Sundhed & Omsorg

Her kan du se flere oplysninger om den hjælp, du kan få på sundheds- og omsorgsområdet i Esbjerg Kommune.

Om kvalitetsstandarderne

Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, som Sundhed & Omsorgsudvalget har fastlagt. De er grundlaget for, at Visitationen i Sundhed & Omsorg kan træffe afgørelser, som afspejler de politiske beslutninger.

Vil du læse mere om formålet med kvalitetsstandarderne, værdigrundlaget, de politiske mål og en overordnet beskrivelse af, hvad du kan få hjælp til m.m., kan du se den fulde tekst her: Om kvalitetsstandarderne.

Kvalitetsstandarder

Se de enkelte kvalitetsstandarder:

Afløsning eller aflastning (pdf)
Alvorligt syge og døende (pdf)
Besøgsrestriktioner i boformer (pdf)
Boliger i Esehuset (pdf)
Boliger til midlertidigt ophold (pdf)
Boligindretning (pdf)
Borgerstyret personlig assistance (pdf)
Døgnforplejning på plejecentre (pdf)
Forebyggende hjemmebesøg (pdf)
Genoptræning efter sundhedsloven (pdf)
Hjælpemidler og forbrugsgoder (pdf)
Hverdagsrehabilitering (pdf)
Kompenserende specialundervisning for voksne (pdf)
Madudbringning til hjemmeboende (pdf)
Omsorgstandpleje (pdf)
Personlige opgaver (pdf) 
Plejebolig (pdf)
Plejecentre (pdf)
Praktiske opgaver (pdf)
Sygepleje (pdf)
Træning efter serviceloven (pdf)
Udbetaling af tilskud til ansættelse af hjælper (pdf)
Visitation (pdf)
Ældrebolig (pdf)

Indsatsområder

Indsatsområder er et redskab, som medarbejderne i Sundhed & Omsorg bruger i det daglige arbejde. Indsatsområderne skal støtte, at borgeren så vidt muligt bevarer muligheden for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Se de enkelte indsatsområder:

Udvikle eller fastholde funktioner og kompetencer

Demensfaglig udredning og støtte til borgere med demens eller mistanke herom (pdf)
Funktions- og ADL-udredning (pdf)
Individuel træning (pdf)
Kombitræning (pdf)
Udrede og udvikle færdigheder til at mestre hverdagens aktiviteter (pdf)

Sikre og udføre personlige opgaver

Afløsning af ægtefælle eller pårørende i hjemmet (pdf)
Fast vagt i eget hjem (pdf)
Forflytning, vending og lejring (pdf)
Indtagelse af mad og drikke (pdf)
Personlige opgaver (pdf)
Struktur og sammenhæng (pdf)

Sikre og udføre praktiske opgaver

Indkøb (pdf)
Madudbringning (pdf)
Praktiske opgaver (pdf)

Sygepleje

Behandling (pdf)
Medicingivning (medicinadministration, pdf)
Medicinsk behandling (medicindispensering, pdf)
Pleje af alvorligt syge og døende (palliation, pdf)
Sygeplejefaglig udredning (pdf)
Udvikle egenomsorgsevne (pdf)

Øvrige

Alarm og pejlesystemer (pdf)
Brandhæmmende hjælpemidler (pdf)
Brandnødkald til Jysk Kontrolcentral (pdf)
Klippekort (pdf)
Komfurvagt (pdf)
Nødkald og telefonindvisitering (pdf)
Visiteret dagtilbud (pdf)

Kontakt

Sundhed & Omsorg
Visitationen
Tlf. 76 16 38 60, Telefontid: Mandag kl. 8.00 - 14.30, Tirsdag kl. 10.00 - 14.30, Onsdag - fredag kl. 8.00 - 14.30
Postadresse: Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Visitationen
© 2012 i Esbjerg Kommune