Konfliktvarsel på offentlige arbejdspladser

ALLE FORLIG ER I HUS OG SKAL NU TIL AFSTEMNING

Fredag den 26. april lykkedes det parterne på det kommunale område at blive enige om et overenskomstforlig, som gælder for alle ansatte i kommunerne.

Hvad skal der ske nu?
Overenskomstaftalen skal nu til afstemning hos de faglige organisationer. Alle fagforbund stemmer individuelt om egne overenskomster, og hvordan afstemningerne kommer til at foregå, er op til den enkelte organisation. Formentlig kommer det til urafstemning blandt medlemmerne. 

Ved de individuelle afstemninger kan nogle overenskomster bliver nedstemt, mens andre kan blive stemt igennem. Det betyder, at hvis fx lærernes overenskomst ikke bliver stemt igennem, vil lærerne blive ramt af konflikt. 

Vigtige datoer
Først efter den 4. juni ved vi, hvad resultaterne af urafstemningerne bliver.

Den 6. juni vil KL melde det samlede resultat af urafstemningerne ud.

En evt. konflikt vil tidligst træde i kraft fra den 11. juni.

Kontakt

Esbjerg Kommune
Torvegade 74 
6700 Esbjerg

76 16 16 16

raadhuset@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune