Active Living Strategi

Active Living strategien tager sit udgangspunkt i Esbjerg Kommunes Vision 2020, som med borgeren i centrum fokuserer på, at Esbjerg Kommune skal være Danmarks nye vækstcenter.

”Som borger betyder det at leve i eller i nærheden af et vækstcenter, at man bor i et område, der er attraktivt på grund af uddannelses- og jobmuligheder, kultur og natur, fritidstilbud og byliv og samtidig have de bedste muligheder for at pleje egen sundhed.” Active Living handler netop om at have disse tilbud inden for rækkevidde, mens der samtidig bliver skabt en synergieffekt ved, at mulighederne spiller sammen og derved forstærker hinanden.

Strategien sætter borgeren i centrum og fokuserer på, hvordan fysisk aktivitet inden for områderne hjem, arbejde, fritid og mobilitet kan blive en integreret del af hverdagen for børn, voksne og ældre. Når vi skal forbedre vilkårene for fysisk aktivitet, kan vi bedst føre ambitionerne ud i virkeligheden ved at koordinere en tværfaglig indsats, der tager afsæt i de kommunale strategier og politikker, som vi allerede har i Esbjerg Kommunes forvaltninger.

På foranledning af formændene i samtlige politiske fagudvalg har Byrådet derfor fastlagt en bredt forankret Active Living strategi såvel politisk som forvaltningsmæssigt, hvor der er taget fælles ejerskab til strategien.

Kontakt

Børn & Kultur
Sekretariat
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Sekretariat
© 2012 i Esbjerg Kommune