Åbne emnesager

Mere åbenhed i den offentlige forvaltning

Offentlighedsloven er den lov, der sikrer, at den enkelte borger og medierne får adgang til at følge med i – og ikke mindst føre kontrol med – at alt går rigtigt for sig i den offentlige forvaltning.

Dette er med til at underbygge og øge tilliden til arbejdet i Esbjerg Kommune.

Derfor har Esbjerg Kommune valgt at åbne adgang til byggesager og visse emnesager på WebLager®.

Når Esbjerg Kommune modtager en anmodning om aktindsigt efter offentlighedsloven, vil besvarelsen og de dokumenter, der er blevet givet aktindsigt i, blive offentliggjort på WebLager®. Ved efterfølgende anmodninger om aktindsigt i sager, der allerede er offentliggjort, vil ansøgeren blive henvist til WebLager®

Aktindsigt i borgersager og sager med personfølsomme eller andre fortrolige oplysninger offentliggøres ikke. Endvidere vil interne arbejdsdokumenter ikke fremgå.

De sager, der løbende offentliggøres, er sager, som enhver vil kunne få aktindsigt i. Det er hensigten, at borgere, virksomheder og medier på sigt selv vil kunne lave en søgning for at fremfinde relevante sager og dokumenter, uden at de behøver at ansøge om aktindsigt.

Kontakt

Digitalisering & It
Skriv til os via Digital Post
(husk at have dit NemID parat)

© 2012 i Esbjerg Kommune