Socialmedicinsk sagsbehandling (Læ165)

Forslag hvor lægen anmoder kommunens sagsbehandler om at behandle en specifik problemstilling vedrørende en borger.

Lægen skal med få ord beskrive patientens behov - fx. "fodindlæg". En socialmedicinsk sagsbehandling kan i øvrigt foregå ved en opringning fra kommunen til lægen, hvor få og enkle spørgsmål vedrørende patientens situation kort kan afklares.

© 2012 i Esbjerg Kommune