Tilskud til ansættelse af førtidspensionist

Læs om tilskud til ansættelse af førtidspensionist

Job med løntilskud til førtidspensionister kan oprettes hos både private og
offentlige arbejdsgivere. Arbejdsgiveren får et tilskud, og løn- og arbejdsvilkår
aftales mellem arbejdsgiveren og den ansatte.
 

Hvem kan få et job med løntilskud?

Personer, der ikke er i stand til at arbejde på normale vilkår, og som
modtager førtidspension, har mulighed for at komme i et løntilskudsjob
for førtidspensionister. Det blev tidligere kaldt et skånejob.
 

Kontakt

 Borger & Arbejdsmarked
Jobcenter Esbjerg, Jobafklaring
Skolebakken 137, 6700 Esbjerg
Tlf: 76 16 73 00
jobcenter@esbjergkommune.dk

Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune