Miljøtilladelse og -godkendelse for landbrug

HVAD VIL DU?

Læs om miljøgodkendelse for landbrug

OBS: Landbrugslovgivningen er blevet ændret, og nedenstående er ikke opdateret og links virker måske ikke. Kontakt os eller din landbrugsrådgiver for at høre nærmere.

 

Natur & Vandmiljø udarbejder miljøtilladelser og miljøgodkendelser til landbrug og pelsdyrfarme. Står du overfor at starte en bedrift op, eller vil du ændre i dit dyrehold, kan du her finde oplysninger om hvornår og hvordan du skal søge om miljøtilladelse eller miljøgodkendelse.

Læs på denne side om:

Hvis du ikke kan finde de oplysninger du leder efter er du velkommen til at kontakte landbrugsgruppen i Natur & Vandmiljø.

Miljøtilladelse - husdyrbrug mellem 15 og 75 dyreenheder

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug på mellem 15 og 75 dyreenheder skal du søge om tilladelse hos Natur & Vandmiljø.

Hvis du har en minkfarm skal du søge om miljøtilladelse, hvis du har mellem 3 og 25 dyreenheder.

Du søger om miljøtilladelse ved at indsende følgende skema: Miljøstyrelsens skema til ansøgning om miljøtilladelse.

På baggrund af din ansøgning vil Natur & Vandmiljø udarbejde et udkast til en tilladelse. Udkastet vil blive sendt i høring i 3 uger hos ansøger, naboer samt andre høringsberettigede.

Den endelige tilladelse vil blive annonceret på Esbjerg Kommunes hjemmeside, og der er en klagefrist på 4 uger.

Miljøgodkendelse - husdyrbrug over 75 dyreenheder

Hvis du ønsker at etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug på over 75 dyreenheder skal du indsende en elektronisk ansøgning på www.husdyrgodkendelse.dk. Hvis du har en minkfarm, skal du søge hvis du har mere end 25 dyreenheder.

Ansøgningen er forholdsvis omfattende, og kan med fordel udarbejdes af din landbrugskonsulent.

På baggrund af din ansøgning vil Natur & Vandmiljø udarbejde et udkast til en godkendelse. Udkastet vil blive sendt i høring i 3-6 uger hos ansøger, naboer og andre høringsberettigede.

Den endelige miljøgodkendelse vil blive annonceret på Esbjerg Kommunes hjemmeside, og der er en klagefrist på 4 uger.

Forløbet for husdyrbrug mellem 75 og 250* dyreenheder er beskrevet her: Sagsforløb §11.

 

Forløbet for husdyrbrug over 250* dyreenheder er beskrevet her: sagsforløb §12

* Undtagelser fra antallet 250:

  • 270 dyreenheder, hvis mindst 90 pct. af dyreenhederne stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller 750 stipladser til søer
  • 100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, eller 40.000 stipladser til slagtekyllinger,
  • 230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller 40.000 stipladser til æglæggende høns
  • 210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg), eller 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg)

 

Miljøgodkendelse af arealer

Hvis du skal modtage husdyrgødning fra en anden landmand, som har en miljøgodkendelse eller en miljøtilladelse, skal du søge om en godkendelse af dine arealer. Det gælder dog kun, hvis der er særlige beskyttelseshensyn til f.eks. grundvand eller overfladevand der skal varetages.

På baggrund af din ansøgning vil Natur & Vandmiljø udarbejde et udkast til en godkendelse. Udkastet vil blive sendt i høring i 3 uger hos ansøger og andre høringsberettigede.

Den endelige miljøgodkendelse vil blive annonceret på Esbjerg Kommunes hjemmeside, og der er en klagefrist på 4 uger.
 

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16
Fax.  76 16 16 17

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune