Anmeldeordning for landbrug

Læs om anmeldeordning for landbrug

I forbindelse med ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen kan du nu anmelde:

 • opførelse af ensilagepladser og –siloer
 • opbevaringsanlæg til husdyrgødning
 • udvidelse af staldanlæg til opfyldelse af dyrevelfærdskrav
 • skift i dyretype i eksisterende staldanlæg 
 • udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde (landbrug der ikke er godkendt efter husdyrloven)
 • udvidelse af dyrehold i eksisterende stalde (landbrug der er godkendt efter husdyrloven) afprøvning af miljøeffektive teknologier
 • etablering af dyrehold til naturafgræsning (dyrene er opstaldet dele af året)
 • etablering af dyrehold til naturafgræsning (dyrene er udgående hele året)
 • ændring af konventionel svineproduktion til økologisk svineproduktion
   

Betingelser

I Miljøstyrelsens Digitale vejledning er der beskrevet hvilke betingelser der skal være opfyldt for at kunne benytte ordningen.

Ansøgning og behandling

Hvis ovenstående betingelser er overholdt skal anmeldelsen ske via skemaerne under "Hvad vi du?" på denne side.

Flere af anmeldeordningerne er dog ret komplicerede – og du kan derfor med fordel inddrage din landbrugskonsulent.

 

Anmeldelsen indsendes til miljo@esbjergkommune.dk eller Natur & Vandmiljø, Torvegade 74, 6700 Esbjerg.

Natur & Vandmiljø afgør herefter, om projektet kan bringes til udførelse, eller om der kræves en tilladelse eller godkendelse.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16
Fax.  76 16 16 17

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune