Anmeldeordning for landbrug

HVAD VIL DU?

Læs om anmeldeordning for landbrug

OBS: Landbrugslovgivningen er blevet ændret, og nedenstående er måske ikke opdateret. Kontakt os eller din landbrugsrådgiver for at høre nærmere.

I forbindelse med ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen kan du nu anmelde:

  • opførelse af ensilagepladser og –siloer
  • skift i dyretype i eksisterende staldanlæg 
  • Afprøvning af miljøeffektive teknologier
  • etablering af dyrehold til naturafgræsning (dyrene er opstaldet dele af året)

Betingelser

I Miljøstyrelsens Digitale vejledning er der beskrevet hvilke betingelser der skal være opfyldt for at kunne benytte ordningen.

Ansøgning og behandling

Hvis ovenstående betingelser er overholdt skal anmeldelsen ske via Husdyrgodkendelse.dk

Flere af anmeldeordningerne er dog ret komplicerede – og du kan derfor med fordel inddrage din landbrugskonsulent.

Natur & Vandmiljø afgør herefter, om projektet kan bringes til udførelse, eller om der kræves en tilladelse eller godkendelse.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16
Fax.  76 16 16 17

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune