Farligt affald

Det finder du på siden...

 

Esbjerg Affaldshåndterings modtagefunktion for farligt affald har til formål at sikre miljømæssig rigtig bortskaffelse af farligt affald.

Esbjerg Affaldshåndtering håndterer farligt affald fra virksomheder og forestår indsamlingsordning for farligt affald opstået i Esbjerg, Fanø og Vejen kommuner.

Ordning for tømning af olie- og benzinudskillere administreres af Esbjerg Kommune for Esbjerg, Billund, Fanø og Vejen kommuner.
Læs mere om håndtering af olie- og benzinudskillere.

Vigtig information til affaldsproducenter


Vi vil gerne bede jer om at kontakte os på forhånd - enten pr. telefon eller mail - i forbindelse med aflevering direkte hos Esbjerg Affaldshåndtering. Det gør det muligt for os at hjælpe jer med at få de korrekte papirer, labels mv. klar, inden I kommer med affaldet.
Dette indføres for at afleveringen kan ske hurtigt og sikkert for både jer og os.
Der vil derfor normalt ikke være mulighed for at levere farligt affald, hvis ikke det er fulgt af en forudfyldt deklaration.
Skulle ovenstående give anledning til spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Esbjerg Affaldshåndtering.


Her finder du Esbjerg Affaldshåndtering

Esbjerg Affaldshåndtering, Mådevej 93, 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 7616 1891, Fax. 7616 1899, Mail: eah93@esbjergkommune.dk

 

Åbningstider

Modtagelse af farligt affald og udlevering af emballage:
Mandag, onsdag og torsdag, kl. 7.00 - 14.30

Aflevering af farligt affald i slamsuger, bestilling af deklarationer og afhentninger:
Mandag-torsdag kl. 7.00 til 15.00
Fredag kl. 7.00 til 13.00

 

Affaldsfraktioner

Her kan du læse, hvilke affaldsfraktioner der modtages på Esbjerg Affaldshåndtering, Farligt affald.

 

Priser

Priser for modtagelse af farligt affald på Esbjerg Affaldshåndtering.

 

Emballagesalg

Esbjerg Affaldshåndtering har et varieret udbud af emballage til brug for transport af farligt affald. Find en liste over de forskellige typer emballage til højre på siden under "Læs mere".

Kontakt Esbjerg Affaldshåndtering for oplysning om priser mv.

 

Kurser

Esbjerg Affaldshåndtering afholder korte intensive kurser i praktisk håndtering af farligt affald:

- Kursur for personer, der håndterer farligt affald på virksomheder og genbrugspladser.

- Viceværtkursus tilrettelagt for ejendomsfunktionærer der arbejder med farligt affald i boligselskaber mv, som benytter sig af Esbjerg Kommunes affaldsordninger.

Læs mere for yderligere information

Kontakt

Teknik & Miljø
Affald
Esbjerg Affaldshåndtering
Mådevej 93
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 76 16 18 91
eah93@esbjergkommune.dk

© 2012 i Esbjerg Kommune