Affald

Som virksomhed i Esbjerg Kommune har du ansvaret for, at dit affald bliver håndteret rigtigt – det gælder både affald til genanvendelse, forbrænding, deponi, og affald der skal specialhåndteres.

 
© 2012 i Esbjerg Kommune