Trafiksikkerhedsby 2014

Esbjerg er (sammen med Aalborg) af Transportministeriet blevet udpeget som Trafiksikkerhedsby 2014 og har i den forbindelse fået bevilget 9.985.000 kr. – Den samlede projektsum andrager 14.980.000 kr., hvoraf Esbjerg Kommune finansierer resten.

Formålet med Trafiksikkerhedsby 2014 er at reducere antallet af trafikuheld i Esbjerg by gennem en række projekter. Du kan læse mere om projekterne i "Esbjerg Trafiksikkerhedsby Projektkatalog" i menuen til højre. Projektkataloget, der omfatter projekter til gennemførsel i forbindelse med Trafiksikkerhedsby 2014, blev vedtaget af Teknik & Byggeudvalget d. 14. november 2014.

De fleste projekter er gennemført. I 2017 gennemføres følgende, resterende anlæg:

  • Cykelstien på Strandby Plads får hvid belægning
  • Lyskrydset Frodesgade/Jernbanegade koordineres med busfremkommelighedsprojektet
  • Hævet flade ved Smedegade/Havnegade koordineres med Landgangen
  • Baggesens Allé afventer byfornyelsesprojekt for Østerbyen
  • Adfærdsdesign i samarbejde med gymnasier og 10.-klasser

Baggrund

Nogle af byens rundkørsler er præget af en del uheld, heraf mange med cyklister. Derfor vil en række rundkørsler blive bygget om, så de bliver mere sikre for de bløde trafikanter.

Den indre by er præget af tæt trafik af både last- og personbiler, cyklister og fodgængere, samtidig med at trafikafviklingen hæmmes af mange parkerede biler. Der vil derfor blive gennemført løsninger, så trafikken afvikles på de bløde trafikanters præmisser.

Esbjerg har – som en relativt ny by – en del lange, lige vejstrækninger, som indbyder til at køre stærkt. Også i flere boligområder findes disse lange strækninger. – I flere tilfælde er farten søgt dæmpet gennem etablering af bump og hævede flader.

Nogle af de større indfaldsveje fungerer også som skoleveje. Derfor skal der etableres et samarbejde med skolerne vedrørende trafikadfærd hos eleverne sammen med tekniske løsninger. – I det hele taget vil der blive fokuseret meget på den menneskelige faktor. – Teknik alene løser ikke alle problemer.

Geografisk koncentrerer projekterne sig om Esbjerg Centrum, Esbjerg Ø og Sædding.

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Vej & Park

Skriv til Vej & Park (NemID)
 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune