Ny busbetjening

Teknik & Byggeudvalget vedtog d. 3. marts 2017 grundlaget for den ny busbetjening i Esbjerg Kommune, som skal træde i kraft fra d. 25. juni 2017. Oplægget til ny busbetjening gennemgik i perioden fra d. 16. januar 2017 til og med d. 3. februar 2017 en  frivillig, offentlig høring, som resulterede i ca. 250 indkomne høringssvar, der gav anledning til en række justeringer af busbetjeningen. Du kan se dagsordenspunktet og bilag i "Læs mere" sektionen og orientere dig om det tilpassede busnet i webkortet.

Du kan allerede nu se køreplanerne for den nye busbetjening på Sydtrafiks hjemmeside

Baggrund

Teknik & Byggeudvalget igangsatte i efteråret 2015 en proces for at gentænke den kollektive bustrafik i kommunen. På baggrund af analysen lægges der op til implementering af et nyt rutenet i sommeren 2017 samt understøttende tiltag og anlæg i perioden 2017-2020.

Oplægget til fremtidig busbetjening i Esbjerg Kommune bygger bl.a. på:

  • Indførelse af et stambusnet med få, direkte og højfrekvente linjer
  • Synergieffekt ved samtænkning af transportformer, fx videreførelse af regionalrute i Esbjerg by
  • Et enklere system med større regelmæssighed – kørsel på faste minuttal
  • Lige så god lokalrutebetjening som i dag, men med mindre ressourceforbrug
  • Færre stoppesteder (afstand på 400 m. i luftlinje) giver mulighed for effektive ruteforløb med kortere køretider.

Der blev arbejdet med 3 forslag, der adskilte sig i antal afgange pr. time/dag på stambusnettet, samt tidspunkt for kørestart og –slut.  

Byrådet besluttede med vedtagelsen af Budget 2017-20, at gå videre med "Forslag 2", hvormed der indføres kvarterdrift i stambusnettets primære korridorer på hverdage - dog halvtimesdrift på hverdage, fra kl. 9.00-13.00 og efter kl. 18.00, samt lørdage og søndage.  
Der blev ligeledes afsat midler til en række  anlægsprojekter, der skal understøtte det nye busnet. Der etableres bl.a. en miniterminal ved Gjesing station, en busterminal ved endestationen i Tarp, Skolegade omlægges til busgade og der afsættes en pulje til tilpasning af stoppesteder.

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Vej & Park

Skriv til Vej & Park (NemID)

 

Spørgsmål vedr. materialet kan rettes til Vej & Parkchef Mads Astrup Sørensen på tlf 76 16 15 44 eller maas@esbjergkommune.dk 

© 2012 i Esbjerg Kommune