Dansk pas

Husk: Du skal nu bestille tid, når du skal have lavet pas.

Du kan få taget et pasbillede i Borgerservice for 125 kr.
- Pasfoto af børn under 5 år skal tages hos en fotograf og medbringes i Borgerservice.

Pas til børn under 18 år. HUSK evt. samtykkeerklæring fra anden forældremyndighedsindehaver.

ALLE, DER SKAL HAVE ET PAS, SKAL MØDE PERSONLIGT TIL DEN BESTILTE TID, OGSÅ BØRN.

HVAD VIL DU?

Du skal bestille en tid, inden du kommer i Borgerservice.

Har du ikke mulighed for selv at bestille en tid på nettet, kan du ringe til Kontaktcentret og få hjæp.


Til dig, der med NemID, vil bestille og betale pas hjemmefra.
(Bemærk: du skal stadig besøge Borgerservice, når du har bestilt tid, for evt. afgive fingeraftryk, og for at afhente passet)
 

Ovenstående skal gøres digitalt.
Har du ikke mulighed for at betjene dig digitalt på nettet, kan du få hjælp i Borgerservice.

Læs om dansk pas

Som dansk statsborger kan du få udstedt et pas hos borgerservice i kommunen

Sådan får du et pas

Når du ønsker at få et pas, skal du henvende dig personligt til en kommunes borgerservicecenter. Alle nye pas skal indeholde fingeraftryk, så du får taget digitale fingeraftryk, når du bestiller et nyt pas. Dette gælder indtil videre ikke for børn under 12 år.

Du skal medbringe:

 • dit sidst udstedte pas, hvis passet skal fornys
 • original dåbs- eller navneattest, hvis du ikke har et pas i forvejen
 • fødselsattest, hvis du søger om pas til et unavngivet barn
 • sundhedskort (sygesikringsbevis), hvis dit personnummer ikke fremgår af attesten eller af din billedlegitimation, og du ikke har et pas i forvejen
 • et vellignende foto
   

Flybilletter ved fornyelse af pas

Når du fornyer dit pas, får du altid et nyt pasnummer. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at hvis du har købt flybilletter, og du har oplyst dit gamle pasnummer, så kan flybilletterne være ugyldige. Har du oplyst dit gamle pasnummer, kan du kontakte dit flyselskab, og så kan de måske ændre pasnummeret til det nye pasnummer, hvis det er nødvendigt.

Hvad koster et pas?

Et pas inklusiv gebyr for fingeraftryk koster:

 • 0 til 11 år: 115 kr.
 • 12 til 17 år: 141 kr.
 • 18 til 64 år: 626 kr.
 • 65 år og derover: 376 kr.

Hvor længe er passet gyldigt?

 • Pas til voksne er gyldige i 10 år
 • Pas til 0-2-årige er gyldige i to år
 • Pas til børn og unge i alderen 2-18 år er gyldige i fem år.

Alle børn skal have eget pas

Børn skal have deres eget pas, uanset hvor gamle de er.

For at få udstedt eller fornyet et pas til dit barn under 18 år skal begge indehavere af forældremyndigheden udfylde felterne om samtykkeerklæring i ansøgningen, hvis der er fælles forældremyndighed. Men det er kun en af jer, som behøver at møde op sammen med barnet. Når du ansøger om pas til dit barn, skal barnet være til stede.

Der gælder de samme regler for pas til børn som for pas til voksne. Også hvad angår kvaliteten af det medbragte foto. Dog skal børn under 12 år indtil videre ikke afgive fingeraftryk.


Unavngivne børn

Hvis dit barn ikke er navngivet, og I skal ud at rejse, skal du være opmærksom på, at enkelte lande som fx England og USA ikke kan garantere, at dit barn kan rejse ind i landet uden problemer.Er du i tvivl, kan du henvende dig til dit rejsemåls ambassade eller konsulat i Danmark.


Hvis dit barn rejser uden dig

Hvis dit barn under 18 år skal ud at rejse, og du som forælder eller værge ikke skal med, kan dit barn risikere at blive nægtet indrejse i nogle lande.

Der findes endnu ikke en liste over, hvilke lande det drejer sig om. Derfor er det en god idé på forhånd at kontakte ambassaden eller konsulatet for det land, dit barn skal rejse til. De vil kunne oplyse om reglerne børn og unge under 18 år, der rejser ind i landet uden deres forældre eller værge.


Krav til fotoet i pas

Der er specielle krav til det fotografi, der skal bruges i dit pas:

 • fotografiet skal være uden skader
 • det skal ligne dig og have størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler mellem 30-36 mm i højden
 • billedet skal tages lige forfra og vise dit ansigt og det øverste af skuldrene
 • hovedbeklædning må kun bæres, hvis det er af religiøse grunde, og pandeparti, kindben og hage skal være synlige
 • ansigtet skal være jævnt belyst
 • begge øjne skal være helt synlige og blikket rettet mod kameraet
 • munden skal være lukket
 • briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser
 • baggrunden skal være lys og uden skygger eller motiver.

Du kan få mere information om udstedelse af pas ved at henvende dig til kommunen og læse politiets regler for pasfoto.

Politiets regler for pasfoto med illustrationer (pdf) (nyt vindue)

 

Der skal fingeraftryk i nye pas

Der skal fingeraftryk i alle nye pas, undtagen i pas til børn under 12 år. Det koster 26 kr. at få optaget digitale fingeraftryk til dit pas.


Dit gamle pas er stadig gyldigt

Gamle pas uden fingeraftryk vil fortsat være gyldige i hele passets løbetid.


Hvis du mister dit pas

Hvis du mister dit pas i Danmark, skal du henvende dig til kommunen, der annullerer passet, så det ikke længere er gyldigt. Herefter kan du ansøge om et nyt pas, som du selv skal betale.

Hvis du mister dit pas i udlandet, skal du politianmelde det og bede om en politirapport eller en kvittering. Den skal du tage med til den danske ambassade i det pågældende land sammen med to pasbilleder, der lever op til billedreglerne. Ambassaden kan udstede et nyt midlertidigt pas (nødpas), der gælder, til du kommer tilbage til Danmark. Du skal betale et gebyr eller timebetaling for udstedelsen af nødpasset.

Hvis du ikke kan nå at få dit pas
Er du sent ude med bestillingen af dit pas, er der tre muligheder for levering af pas i hastetilfælde:

 • forlængelse af eksisterende pas
 • midlertidigt pas (nødpas)
 • hastelevering.

Forlængelse

Du kan få forlænget dit eksisterende pas én gang ved et stempel, hvis dit pas er udløbet inden for de sidste tre måneder eller vil udløbe inden for kort tid, før du skal rejse. Men kun i det tilfælde, at det ikke er muligt at nå at bestille et nyt pas - fx ved et akut opstået behov for at rejse. Forlængelsen vil så gælde, til du kommer hjem fra din rejse - dog maksimalt et år. Forlængelsen koster ikke noget.

Du skal møde personligt op i borgerservice og have dit pas med.

Muligheden for at få forlænget sit pas gælder også for børnepas. Her skal barnet møde personligt op. Hvis der er fælles forældremyndighed, skal begge forældre underskrive ansøgningen, men I behøver ikke begge to møde op.

Du skal dog være opmærksom på, at ikke alle lande accepterer en forlængelsespåtegning i passet. Det er op til dig selv at undersøge, om dit rejsemål accepterer det. Det kan du gøre via dit rejsemåls ambassade i Danmark eller dit rejseselskab.


Midlertidigt pas (nødpas)

Midlertidigt pas (nødpas) kan udstedes, hvis:

 • Du har mistet dit pas.
 • Du ikke har et pas.
 • Du ikke har medbragt passet.
 • Dit pas er udløbet for mere end tre måneder siden.

Du kan kun få et nødpas, hvis du ikke kan nå at få et egentligt pas. Nødpasset har nogle begrænsninger, som du skal være opmærksom på. Det udstedes kun for den periode, du er på rejse - og maksimalt et år. Der er lande, som fx USA, der ikke godkender nødpasset til indrejse. Prisen er den samme som for det almindelige pas.

Du skal til et borgerservicecenter for at få et nødpas.

Hastelevering

Hvis din afrejse er så tæt på, at du ikke kan vente på den almindelige levering på 2-3 uger, er det muligt, at søge om hastebehandling. Det tager normalt ca. otte dage. I nogle kommuner, kortere tid.


Hvis du har skiftet navn

Hvis du har skiftet hele eller dele af dit navn ud, er det en god idé at få et nyt pas. Af sikkerhedsgrunde vil flyselskaber og rejsebureauer ikke lade dig rejse, hvis navnet på billetten og navnet i passet ikke er det samme.


Få mere at vide

Du kan få flere oplysninger om og vejledninger i ansøgning af pas hos kommunens borgerservicecenter.

Udenrigsministeriets borgerservice kan hjælpe med oplysninger om andre landes regler for pas.

Nogle lande kræver fx, at dit pas er gyldigt seks måneder eller længere ud over rejsens varighed. Det er dit ansvar at undersøge reglerne i det land, du rejser til. Tjek evt. med dit rejsemåls ambassade i Danmark., som du skal rejse til.

© 2012 i Esbjerg Kommune