Førerkort til taxi-, limousinekørsel og sygetransport.

Sådan søger du:

Personer med erhvervskørekort kan søge førerkort til taxi-, limousinekørsel og sygetransport ved personlig fremmøde.

Hvis du søger om førerkort for første gang i Esbjerg Kommune,
skal du medbringe følgende:

 • Ansøgning (klik her for at komme direkte til pdf ansøgningen)
 • Erhvervskørekort
 • Sundhedskort eller anden form for dokumentation for personnummer
 • Straffeattest - maximalt 14 dage gammel
 • Pasfoto
 • Kursusbevis:
  - Ved taxakørsel, skal det være fra et af Færdselsstyrelsens godkendte kurser.
  - Ved sygetransport, skal det enten være:
  Ambulancegrunduddannelsen eller et BAB kursus (befordring af bevægelseshæmmede).

  Dette beviset består af tre dele:

 • Modul 1: Introduktion til offentlig servicetrafik
 • Modul 2: Befordring af sygdoms- og aldersvækkede passagerer
 • Modul 3: Befordring af fysisk handicappede passagerer
   

Førerkortets gyldighed.

Dit førerkort udstedes for den periode dit erhvervskort er gyldigt.
(maximalt 5 år)
 

Fornyelse af førerkort.

Ovenstående punkter skal medbringes, på nær kursusbevis, da vi har dem fra første ansøgning om førerkort.
 

Midlertidigt førerkort.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet til udstedelse af førerkort til taxi, kan du få udstedt et midlertidigt førerkort med en gyldighed på tre måneder.

Du skal blot medbringe dokumentation på, at du er tilmeldt kursus.
 

Førerkort fra før den 1. januar 1998.

Du er ikke omfattet af uddannelseskravet såfremt:

 • Du har førerkort fra før taxilovens ikrafttræden den 1. januar 1998,
 • eller du pr. 1. januar 2005 kan dokumentere, at du i en sammenhængende periode, svarende til mindst 10 års fuldtidsbeskæftigelse, har været fører af taxi, limousine eller fører af et sygetransportkøretøj.

Hvis du ikke kan dokumenterer ovenstående, vil du være omfattet af uddannelseskravet og skal derfor fremvise de førnævnte kursusbeviser.
 

Gebyr.

Et førerkort koster kr. 105,00 og betales ved henvendelsen.
 

Førerkortet udstedes hos:

Borgerservicecenter Esbjerg
Torvegade 74
6700 Esbjerg

 

Borgerservicecenter Ribe
Rådhuset
Giørtz Plads
6760 Ribe

 

Borgerservicecenter Bramming
Bramming Banegård
Jernbanegade 9
6740 Bramming
 

Klik her for at se de 3 Borgerservicecentres åbningstider.

© 2012 i Esbjerg Kommune