Pensionist i udlandet og sygesikring

Danske pensionister der bosætter sig i et andet EU/EØS-land eller Schweiz kan ansøge om blanket E 121 DK og det blå EU-sygesikringskort. De får ret til sygesikring på lige fod med landets egne statsborgere

Dansk pensionist bosat i EU-land, Island, Liechtenstein og Schweiz

Du er ikke længere dækket af den offentlige danske sygesikring, hvis du er folke-, førtids- eller tjenestemandspensionist og flytter til et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein eller Schweiz. Du skal søge om at blive omfattet af bopælslandets sygesikring ved en blanket E121DK.

 

 

Betingelser for blanket E121DK

Hvis du som pensionist flytter fra Danmark til et EU-land, Liechtenstein og Schweiz, skal du søge om en blanket E121DK. Retten til at blive omfattet af den offentlige sygesikring i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz er betinget af:

  • at du modtager folkepension, førtidspension eller tjenestemandspension fra Danmark
  • at du ikke er lønmodtager
  • at du ikke er selvstændig erhvervsdrivende
  • at du ikke modtager pension fra det land, du bor i
  • at du ikke har været pensionsforsikret længere tid i et andet land, hvis du også har pension fra andre lande end dit bopælsland og Danmark.

 

En udfyldt blanket E121DK er din dokumentation for, at du er dansk pensionist og har ret til sygesikring for dansk regning. Med blanketten er du ligestillet med dit bopælslands borgere i forhold til landets offentlige sygesikring. Derfor skal du følge samme procedurer og betale samme egenandel som personer, der er sygesikret i landet.

 

 

Hvordan søger jeg om en blanket E121DK?

Hvis du som pensionist flytter fra Danmark til et EU-land, skal du søge om en blanket E121DK.

For at søge om en blanket E121DK skal du kontakte borgerservice i din kommune. Hvis du er flyttet til udlandet skal du sende ansøgningen til Udbetaling Danmark, der udbetaler din pension efter fraflytningen.

Har du allerede fået en blanket E121DK, kan du søge om det blå EU-sygesikringskort.

Du kan også søge om en blanket E121DK på linket ovenfor.

Din eventuelle ægtefælle og mindreårige børn har også ret til at få blanket E121DK, hvis de ikke har arbejde eller selv modtager pension i bopælslandet.

 

 

Det blå sygesikringskort

Du kan få et blåt sygesikringskort, hvis du allerede er sygeforsikret i dit bopælsland for dansk regning, dvs. at du har fået en blanket E121DK, som er blevet påtegnet af myndighederne i dit bopælsland. Se betingelserne for blanket E121DK ovenfor.

Du kan bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser inden for EU, Liechtenstein og Schweiz. Med det blå sygesikringskort har du ret til den sygehjælp, der bliver nødvendig, hvis du midlertidigt opholder dig i et andet EU-land end dit bopælsland, herunder i Danmark. Behovet for sygehjælp skal være opstået under dit midlertidige udenlandsophold.

Hvis du får brug for sygehjælp, skal du vise det blå EU-sygesikringskort.

Du får sygehjælpen på samme vilkår som borgerne i det land, du opholder dig midlertidigt i. Derfor skal du følge samme procedurer og betale samme egenandel som personer, der er sygesikret i landet.

Din eventuelle ægtefælle og mindreårige børn har også ret til at et blåt EU-sygesikringskort, hvis de ikke har arbejde eller selv modtager pension i bopælslandet.

 

 

Hvordan søger jeg om det blå sygesikringskort?

Modtager du dansk førtids- eller folkepensionist og har du bopæl i et andet EU-land, skal du have det blå EU-sygesikringskort fra Udbetaling Danmark.  
 
Modtager du efterløn er du ikke pensionist. Du skal derfor bestille det blå EU-sygesikringskort digitalt.
Du kan søge om et blåt EU-sygesikringskort på linket ovenfor.
 
Hvis du modtager pension fra to eller flere EU-lande herunder fra bopælslandet, skal du søge om EU-sygesikringskortet direkte fra sygesikringsmyndighederne i dit bopælsland.
 

 

 

 

De nordiske lande

Du bliver optaget i den offentlige sygesikring, når du bliver folkeregistreret i Sverige, Norge eller Finland. Der skal du altså ikke bestille sygesikringskort fra pensionsstyrelsen i Danmark.
 
Hvis du bor i et nordisk land, har du ret til sygesikring uden at skulle aflevere blanket E121 til sygesikringen.
 
 
 
 

Midlertidigt ophold i Danmark

Hvis du er dækket af den offentlige sygesikring i et EU-land, Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz har du også under ophold i Danmark ret til akut behandling i det offentlige sundhedssystem.

Du vil dog kun modtage en behandling, der gør dig i stand til at rejse hjem. Behandling ud over den akut nødvendige skal du betale for - evt. via en privat rejsesygeforsikring.

 

 

Dansk pensionist bosat uden for Europa

Hvis du som pensionist bosætter dig uden for EU eller Norge, Island, Liechtenstein og Schweiz skal du selv sørge for sygeforsikring.

 

 

På ferierejse i udlandet

Rejser du blot på ferie i udlandet, er du dækket af de almindelige regler for rejsesygesikring.

 

 

 

Skrevet af borger.dk

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Borgerservicecentrene

Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune