Ungdomstandpleje for 16 - 17 årige hos privat praktiserende tandlæge

Læs om ungdomstandpleje for 16 - 17 årige

Er du 16 eller 17 år kan du frit vælge, om du vil modtage det kommunale tilbud om tandbehandling på en kommunal klinik eller hos en privat tandlæge, som kommunen indgår aftale med. Begge steder er behandling gratis for dig.

Du informeres skriftligt om denne mulighed ved den sidste undersøgelse inden du fylder 16 år. Hvis du ønsker at fortsætte på din sædvanlige kommunale klinik, skal du intet foretage dig. Du bliver indkaldt som du plejer.

Tilbuddet på de kommunale klinikker og hos de private tandlæger er det samme på de fleste områder. Blandt andet er der fælles retningslinjer for, hvor hyppigt patienterne skal indkaldes til eftersyn. Der er også fælles retningslinjer for anvendelse af fyldningsmaterialer. Både kommunale klinikker og private tandklinikker kan tilbyde behandlingstider uden for skoletiden.

Det er ikke muligt at benytte en privat tandlæge til almindelig tandbehandling, før kommunen har modtaget besked om det. Der skal nemlig foreligge en aftale mellem kommunen og den private tandlæge, før regningen kan betales af Esbjerg Kommune.

Kontakt

Tandplejens Call Center
Tlf 76 16 40 00

Telefontid alle skoledage
mellem 7.30-15.00

VIGTIGT! Du skal altid ringe til Call Centeret, hvis du har brug for en ny tid, ved ændringer og afbud eller hvis du ønsker at tale med tandklinikken.

Husk at have patientens CPR-nummer (10 cifre) klar når du ringer!

Kontakt

Børn & Kultur
Skoleadministration
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Send besked via Digital Post

© 2012 i Esbjerg Kommune