Omsorgstandpleje

Omsorgstandpleje er et tilbud til voksne, som på grund af vidtgående fysiske eller psykiske handicap ikke er i stand til at benytte de almindelige tilbud om tandpleje.

Hvem kan få omsorgstandpleje?
Sådan søger du om omsorgstandpleje
Hvad kan du få?
Hvem behandler?
Hvad koster det?
Hvis du har brug for akut behandling

Hvem kan få omsorgstandpleje?

Du kan få omsorgstandpleje, hvis du er fyldt 18 år og af fysiske eller psykiske årsager ikke kan benytte de almindelige tandplejeordninger.

Alle plejehjemsbeboere tilbydes omsorgstandpleje, dog undtaget en evt. rask ægtefælle.

Sådan søger du om omsorgstandpleje

Du skal kontakte dit lokale plejecenter, der hjælper dig i det daglige, eller Sundhed & Omsorg, Visitationen, hvis du har behov for omsorgstandpleje.

Fysisk eller psykisk handicappede, som har været omfattet af tilbuddet om børne- og ungdomstandpleje, vil ved det fyldte 18. år i nogle tilfælde få tilbud om omsorgstandpleje direkte fra Den Kommunale Tandpleje.

Hvad kan du få?

Efter behov kan du få:

  • regelmæssig undersøgelse af tænder og proteser
  • forebyggelse og behandling af sygdomme i tænder og mund 
  • reparation af proteser eller fremstilling af en ny protese 
  • undervisning og råd om renhold og pleje af tænder og proteser

Undersøgelsen og behandlingen kan enten foregå i dit eget hjem, på dit område- eller ældrecenter eller på en tandklinik.

Er du protesebærer (ingen egne tænder) vil du blive tilbudt undersøgelse og evt. behandling mindst én gang årligt, men har du egne tænder vil du få tilbuddet 2 gange årligt.

Hvem behandler?

Når du er tildelt omsorgstandpleje, får du tandpleje fra en kommunalt ansat tandlæge. Tandlægerne fra den kommunale tandpleje har mulighed for at henvise til en tandtekniker, hvis der er behov for det.

 

Den kommunale tandpleje

Seks klinikker i Esbjerg kommunale tandpleje. Klinikkerne er placeret her:

Tandklinikken Bakke
Fortuna Allé 80
6705 Esbjerg Ø

Tandklinikken Bakkevej
Plantage Alle 18
6740 Bramming

Tandklinikken Bryndum
Bryndumvej 14-16
6715 Esbjerg N

Tandklinikken Ribe (Sundhedscente)r
Tangevej 6
6760 Ribe

Tandklinikken Spangsbjerg
Skrænten 120
6700 Esbjerg

Tandklinikken Hjerting
Gl. Guldagervej 53
6710 Esbjerg V

Hvad koster det?

Den maksimale egenbetaling for patienter i omsorgstandplejen er 520 kr. om året (2018). Beløbet reguleres én gang årligt pr. 1. januar. Beløbet betales forud, første gang ved tilmeldingen.

Dette beløb er eneste udgift for dig. Omsorgstandpleje er uafhængig af øvrige økonomiske forhold.

Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få tilskud til egenbetalingen. Se mere på www.sygeforsikring.dk.

Der er ikke tilskud til behandling fra Sygesikringen. Kommunen betaler for alle behandlingsudgifter.

Hvis du har brug for akut behandling

Hvis en protese knækker, du får tandpine eller du af andre årsager har behov for tandlægehjælp uden for de tidspunkter, hvor klinikpersonalet kommer på ældrecenteret eller på besøg i dit hjem, skal du gøre følgende for at få hjælp:

  • Kontakt den tandlæge, som normalt kommer hos dig. Du kan også bede plejepersonalet kontakte tandlægen.
    Skulle din sædvanlige tandlæge have lukket, er du velkommen til at kontakte en anden.

Når der er behov for akut hjælp, betaler den kommunale tandpleje regningen.

Kontakt

Tandplejens Call Center
Tlf 76 16 40 00

Telefontid alle skoledage
mellem 7.30-15.00

Du skal altid ringe til Call Centeret, hvis du har brug for en ny tid, ved ændringer og afbud eller hvis du ønsker, at din tandklinik skal kontakte dig.

Husk at have patientens CPR-nummer (10 cifre) klar når du ringer!

Kontakt

Børn & Kultur
Skoleadministration
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Send besked via Digital Post

© 2012 i Esbjerg Kommune