Skoleindskrivning

HVAD VIL DU?

Ovenstående skal gøres digitalt.
Har du ikke mulighed for at betjene dig digitalt på nettet, kan du få hjælp på Borgerservice.

Du kan kun indskrive dit barn i skolen digitalt.

Læs om skoleindskrivning

Indskrivning til børnehaveklasse

Esbjerg Kommunale Skolevæsen holder indskrivning i begyndelsen af året for kommende børnehaveklassebørn.

Indskrivning til skoleåret 2016/2017 finder sted i perioden 2. februar 2016 til og med søndag den 6. marts 2016

Du kan indskrive dit barn her

Du vil få en personlig indbydelse fra skolen i dit distrikt.

Modtager du ikke denne indbydelse, er det vigtigt, at du selv henvender dig til skolen.

Du skal bruge en NemID til indskrivningen. Har du ikke en NemID, kan den bestilles på service.nemid.nu/dk-da/bestil_nemid/  eller ved henvendelse på en af kommunens Borgerservicecentre og biblioteker.

Hjælp til den digitale indskrivning:

Har du brug for hjælp til den digitale indskrivning kan du henvende dig på bibliotekerne i Esbjerg Kommune samt Borgerservicecentrene i Esbjerg, Ribe og Bramming eller på en af Esbjerg Kommunes folkeskoler.

Dit barn bliver normalt optaget i skolen i jeres distrikt.

Esbjerg Kommunes skoler tilbyder høj faglighed, pædagogisk udvikling og tæt samarbejde med hjemmet.

Skolens tilbud:

 • Skolefritidsordning på alle skoler
 • Særlige tilbud til 10. klasser
 • Mange valgfag
 • Skoletjeneste med oplevelse og undervisning uden for skolen
 • Specialundervisning
 • Lejrskoler og ekskursioner
 • Skolegangen er betalt over skattebilletten

En skole med visioner og værdier

Esbjerg Kommunes skoler arbejder aktivt med visioner og værdier. Det vil barnet opleve gennem ord og handling.
Nogle af vores nøgleord er:
 • Fællesskab
 • Ansvarlighed
 • Udfordringer
 • Anerkendelse
 • Vi tager udgangspunkt i barnets tarv
 • Vi ser på barnets muligheder i stedet for barnets barrierer 
 • Vi bygger på barnets ressourcer

Optagelse i førskole og skolefritidsordning

Det er muligt at tilmelde sig førskole og SFO samtidig med indskrivning til børnehaveklassen. Priser og oplysninger om modulordningen findes på Esbjerg Kommunes hjemmeside

 

Kontakt

Børn & Kultur
Skoleadministration
Peter Hartvigsen
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74, 2 sal
6700 Esbjerg
Skriv til Skoleadministration

FOLKESKOLER

Folkeskoler i Esbjerg Kommune - en hjemmeside med informationer om vores folkeskoler

© 2012 i Esbjerg Kommune