Skoledistrikter i Esbjerg Kommune

Kontakt

Børn & Kultur
Skoleadministrationen
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74, 2 sal
6700 Esbjerg
Skriv til Skoleadministrationen

FOLKESKOLER

Indskrivning til
skoleåret 2018/2019

finder sted i perioden
mandag den 29. januar 2018
til og med søndag
den 18. februar 2018
- begge dage inklusive

© 2012 i Esbjerg Kommune