Skoledistrikter i Esbjerg Kommune

Kontakt

Børn & Kultur
Skoleadministrationen
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74, 2 sal
6700 Esbjerg
Skriv til Skoleadministrationen

FOLKESKOLER

Indskrivning til
skoleåret 2017/2018

finder sted i perioden
30. januar 2017
til og med søndag
den 19. februar 2017

© 2012 i Esbjerg Kommune