Ferie- og fridage

Feriekalender 2016/2017  
Skoleåret 2016/2017 
Sommerferie 25. juni - 7. august 2016
Efterårsferie (uge 42) 15. oktober - 23. oktober 2016
Juleferie 21. december - 3. januar 2017
Vinterferie (uge 7) 11. februar - 19. februar 2017
Påskeferie 8. april - 17. april 2017
St. Bededagsferie 12. maj - 14. maj 2017
Kr. Himmelfartsferie 25. maj - 28. maj 2017
Pinseferie 3. juni - 5. juni 2017
Sommerferie 24. juni 2017 - 13. august 2017

De nævnte dage inklusive.
Sommerferie 2016/17 7 uger: uge 26 – 32 begge uger inkl.

Feriekalender 2017/2018
Skoleåret 2017/2018 
Sommerferie Uge 26-32 2017
Efterårsferie Uge 42 2017
Juleferie 21. december 2017 - 03. januar 2018
Vinterferie  Uge 7 2018
Påskeferie 24. marts - 02. april 2018
St. Bededag 27. april 2018
Kr. Himmelfartsferie 10. maj - 13. maj 2018
Pinseferie 19. maj - 21. maj 2018
Grundlovsdag 5. juni 2018 slutter undervisning kl. 12
Sommerferie Begynder den 30. juni 2018 

Alle datoer og uger er inklusiv

Ændring af feriekalender for skoleåret 2017/2018

Esbjerg Kommunes byråd har besluttet at ændre feriekalenderen for folkeskolerne i skoleåret 2017/2018. Det betyder, at den feriekalender, der tidligere på året blev meldt ud, er annulleret.

Baggrunden er et politisk ønske om at undgå en usædvanlig lang juleferie og en ekstra feriedag til henholdsvis påske og Kr. Himmelfart. I stedet er sommerferien forlænget med en uge, så den kommende sommerferie bliver syv uger i stedet for seks uger.

Årsagen til, at feriekalenderen i skoleåret 2017/2018 ser anderledes ud end normalt, er Folkeskolelovens bestemmelse om, at sommerferien altid skal begynde den sidste lørdag i juni. I 2018 falder den først den 30. juni, så skoleåret tæller uge 26 med og derfor bliver en uge længere end normalt. For at lande på de 200 skoledage, som et skoleår i Esbjerg Kommunes folkeskoler altid er, er det i det usædvanligt lange skoleår nødvendigt at lægge ekstra feriedage ind.

Teknisk set har byrådet godkendt en ændring af styrelsesvedtægten bag Esbjerg Kommunes skolevæsen, så sommerferien ikke længere er begrænset til seks uger, men i stedet skal vare i minimum seks uger. Det gør planlægningen af feriekalenderen mere fleksibel, så Esbjerg Kommunes skoleadministration fremadrettet bedre kan tage hensyn til de atypiske skoleår, der med års mellemrum vil dukke op, fordi sommerferien begynder sent.

 

Kontakt

Børn & Kultur
Skoleadministrationen
Tina Damgaard
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74, 2 sal
6700 Esbjerg
Skriv til Skoleadministrationen

FOLKESKOLER

Indskrivning til
skoleåret 2017/2018

finder sted i perioden
30. januar 2017
til og med søndag
den 19. februar 2017

© 2012 i Esbjerg Kommune