Elevtransport

Hvornår kan dit barn blive kørt i skole

Dit barn kan ydes fribefordring, hvis afstanden mellem folkeregister- og skoleadresse er længere end

  • 2,5 km. i bhv. kl. – til og med 9.kl.
  • 9 km fra og med 10. kl.

Dit barn kan også ydes fribefordring fra folkeregister- til skoleadresse, hvis Politiet og de lokale vejmyndigheder vurderer, at skolevejen er for farlig, til at dit barn kan færdes sikkert til og fra skole.

Syge og invaliderede børn kan også blive kørt gratis til og fra deres distriktsskole, hvis det skønnes nødvendigt.

Hvornår kan dit barn ikke ydes fribefordring?

Dit barn kan ikke ydes fribefordring mellem hjem og skolefritidsordning og omvendt.

Hvordan søger jeg om fribefordring til mit barn?

Du skal sende en ansøgning til den skole, dit barn går på. Ansøgningsskemaet får du ved at kontakte skolens kontor. 

Kontakt

Børn & Kultur
Skoleadministration
Peter Hartvigsen
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74, 2 sal
6700 Esbjerg
Skriv til Skoleadministration

FOLKESKOLER

Indskrivning til
skoleåret 2018/2019

finder sted i perioden
mandag den 29. januar 2018
til og med søndag
den 18. februar 2018
- begge dage inklusive

© 2012 i Esbjerg Kommune