Sådan beregnes førtidspension (nye regler)

Din førtidspension kan være nedsat, fx hvis du eller din ægtefælle/samlever arbejder

Din førtidspension, hvis du arbejder eller har andre indtægter

Førtidspensionen er som udgangspunkt på 211.923 kr. om året før skat, hvis du er enlig og modtager førtidspension efter de nye regler. Hvis du er gift eller samlevende, er beløbet 180.137.

Din førtidspension kan blive sat ned, hvis du eller din ægtefælle/samlever har indtægter ved siden af din pension, fx indtægter fra arbejde.

Hvilke indtægter har betydning?

  • Dine indtægter ud over din førtidspension kan have betydning for, hvor meget du kan få i førtidspension. Det kan fx være:
  • indtægt ved personligt arbejde – løn, honorar mv.
  • udbetalinger fra arbejdsmarkedspensioner og individuelle pensioner, fx ratepension
  • underholdsbidrag og andre løbende ydelser, fx erstatninger
  • anden indkomst ud over førtidspensionen, du skal betale skat af
  • aktieindkomst
  • positiv kapitalindkomst.

Din førtidspension, hvis du er enlig

Hvis du er enlig, kan du have andre indtægter op til 72.200 kr. om året, uden at det påvirker din førtidspensions størrelse. Din førtidspension bliver sat 30 kr. ned, for hver 100 kr. din samlede indtægt er højere end 72.200 kr. om året.

Din førtidspension, hvis din partner er pensionist

Er du gift eller samlevende med en pensionist, kan I sammenlagt have andre indtægter op til 114.400 kr. om året, før det påvirker din pension. Din førtidspension bliver sat 15 kr. ned, for hver 100 kr. jeres samlede indtægt er højere end 114.400 kr. 

Din partners indtægter kan højst indgå med 354.800 kr. i beregningen af din førtidspension. 

Eksempel: Hvis din ægtefælle er pensionist

Du er førtidspensionist efter de nye regler og gift med en pensionist. Du har en indtægt ud over din førtidspension på 9.000 kr. om året i arbejdsmarkedspension. Din ægtefælle har en indtægt på 120.000 kr. om året.

Din ægtefælles indtægt er under 348.500 kr. (2013), og derfor indgår hele indtægten i beregningen af din førtidspension. Tilsammen har I dermed et indtægtsgrundlag på 129.000 kr. om året, nemlig 9.000 plus 120.000 kr. Udbetaling Danmark ser bort fra 112.400 kr. årligt (2013) af dette beløb, så jeres samlede indtægt sættes til at være 16.600 kr. i beregningen. Din pension nedsættes med 15 pct. af 16.600 kr., dvs. 2.490 kr.. Dette beløb trækkes fra din pension på 176.952 kr., så din førtidspension bliver på 174.462 kr. årligt før skat, der afrundes til et med 12 deleligt beløb: 174.468 kr.  

Din førtidspension, hvis din partner ikke er pensionist

Er din partner ikke pensionist, skal Udbetaling Danmark se bort fra de første 180.137 kr., din partner tjener. Herefter kan I sammenlagt have supplerende indtægter på op til 114.400 kr. om året, før det påvirker din pension. Din førtidspension bliver sat ned med 30 kr., for hver 100 kr. jeres samlede indtægt er højere end 114.400 kr. om året.

Din partners indtægter kan højst indgå med 234.600 kr. i beregningen af din førtidspension.  

Eksempel: Hvis din ægtefælle ikke er pensionist - 2013

Du er førtidspensionist efter de nye regler og gift med en ikke-pensionist. Du har en indtægt ud over førtidspensionen på 18.000 kr. om året i arbejdsmarkedspension og en renteindtægt på 10.000 kr., i alt 28.000 kr. Din ægtefælle har en indtægt på 410.000 kr. om året.

Udbetaling Danmark ser bort fra 176.952 kr. af din ægtefælles indkomst, når din førtidspension skal beregnes. Beløbet trækkes fra 410.000 kr., så der er 233.048 kr. tilbage. Der kan imidlertid højst indgå 230.500 kr. af din ægtefælles årlige indkomst i beregningen af din pension. Tilsammen har I derfor et indtægtsgrundlag på 258.500 kr. ud over din pension, nemlig 28.000 kr. plus 230.500 kr. Udbetaling Danmark ser bort fra 112.400 kr. af dette beløb, så jeres samlede indtægt sættes til at være 146.100 kr. i beregningen. Din pension nedsættes med 30 pct. af 146.100 kr., dvs. 43.830 kr.. Dette beløb trækkes fra din pension på 176.952 kr., så din førtidspension bliver på 133.122 kr. årligt før skat, der afrundes til et med 12 deleligt beløb: 133.128 kr. 

Eksempel: Hvis din ægtefælle ikke er pensionist - 2014

Du er førtidspensionist efter de nye regler og gift med en ikke-pensionist. Du har en indtægt ud over førtidspensionen på 25.000 kr. om året i arbejdsmarkedspension og en renteindtægt på 15.000 kr., i alt 40.000 kr. Din ægtefælle har en indtægt på 399.000 kr. om året.

Udbetaling Danmark ser bort fra 180.137 kr. af din ægtefælles indkomst, når din førtidspension skal beregnes. Beløbet trækkes fra 399.000 kr., så der er 218.863 kr. tilbage. Der kan imidlertid højst indgå 234.600 kr. af din ægtefælles årlige indkomst i beregningen af din pension. Tilsammen har I derfor et indtægtsgrundlag på 258.863 kr. ud over din pension, nemlig 40.000 kr. plus 218.863 kr. Udbetaling Danmark ser bort fra 114.400 kr.  af dette beløb, så jeres samlede indtægt sættes til at være 144.463 kr. i beregningen. Din pension nedsættes med 30 pct. af 144.463 kr., dvs. 43.339 kr.. Dette beløb trækkes fra din pension på 180.137 kr., så din førtidspension bliver på 136.798 kr. årligt før skat, der afrundes til et med 12 deleligt beløb: 136.800 kr.

Din brøkpension, hvis du har boet i udlandet

Din førtidspension bliver sat ned, hvis du har boet i Danmark i mindre end fire femtedele af tiden, fra du fyldte 15 år, og indtil du får førtidspension. Pensionen bliver mindre, jo kortere tid, du i den periode har boet i Danmark.

Sådan finder du ud af, om din pension skal sættes ned: Tæl antallet af måneder, som du har boet i Danmark fra du fyldte 15 år, til du gik på førtidspension. Divider dette tal med fire femtedele af antallet måneder i alt, fra du fyldte 15 år, til du gik på førtidspension. Du har ret til at få fuld førtidspension, hvis resultatet af dette regnestykke er større end én. Er resultatet mindre end én, sættes din pension ned til nærmeste fyrretyvendedel af fuld pension. 

Eksempel: Hvis du har boet i Danmark i 30 år

Du får førtidspension samme måned, som du bliver 50 år. Du har boet i Danmark i 30 år i alt, siden du fyldte 15 år, og indtil du fik pensionen. 30 år svarer til, at du har boet i Danmark i 360 måneder.

De 360 måneder dividerer du med fire femtedele af antallet af måneder, der er gået, fra du fyldte 15 år, indtil du går på pension. Du er 50 år, når du går på pension, og trækker 15 år fra. Det giver 35 år, som svarer til 420 måneder. Fire femtedele af 420 måneder er 336 måneder.

360 måneder divideres med 336. Det giver en brøk på 1,1.

Resultatet større end 1, og du har derfor ret til fuld førtidspension. 

Eksempel: Hvis du har boet i Danmark i ti år

Du får førtidspension samme måned, som du bliver 45 år. Du har boet i Danmark i ti år i alt, siden du fyldte 15 år, og indtil du fik pensionen. Ti år svarer til 120 måneder.

De 120 måneder dividerer du med fire femtedele af antallet af måneder, der er gået, fra du fyldte 15 år, og indtil du går på pension. Du er 45 år, når du går på pension, og trækker 15 år fra. Det giver 30 år, som svarer til 360 måneder. Fire femtedele af 360 måneder er 288 måneder.

120 måneder divideres med 288. Det giver en brøk på 0,42. Resultatet er mindre end 1, og du har ikke ret til fuld pension. Der rundes ned til nærmeste antal fyrretyvendedele af fuld pension. Dvs. 0,42 gange 40 lig med 16,7. Du får 16 fyrretyvendedele af den førtidspension, du ville have været berettiget til, hvis du havde boet i Danmark altid. 

Brøkpensionen beregnes som det sidste, dvs. efter Udbetaling Danmark har taget højde for de andre forhold, som din pension evt. skal reguleres efter. Først beregner man fx dine arbejdsindtægters betydning for pensionen, og til sidst beregner man din endelige pension: brøkpensionen.

Skrevet af Udbetaling Danmark

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked

Ansøgning, visitation/bevilling:
Jobcenter Esbjerg - Jobfokus
Exnersgade 33
6700 Esbjerg
Tlf: 76 16 73 00
jobcenter@esbjergkommune.dk

Telefonerne er åbne:
mandag-onsdag kl. 8.00 - 15.30
torsdag kl. 8.00 - 17.00
fredag kl. 8.00 - 13.00

© 2012 i Esbjerg Kommune