Arbejdet i vandråd for hovedopland 1.10 Vadehavet er nu afsluttet

Fristen for indberetning ifm. vandrådsarbejdet udløb den 31. december 2017.

Kommunernes forslag til fremtidig afgrænsning for hovedoplandet til Vadehavet blev at 218,4 km vandløb under 10 km2 ikke længere indgår i vandområdeplanen. Miljøstyrelsens forslag var 210,1 km.

Opgave 2 omhandlende udpegninger af vandområder som kunstige eller stærkt modificerede vandområder. Her blev 52,78 km vandløb udpeget til at blive vurderet nærmere af Miljøstyrelsen.

Enkelte kommuner nåede at kommentere på videreførte indsatser fra vandplan 2009-2015 til vandområdeplanen 2015-2021. Disse indsatser handler om åbning af rørlagte vandløb og fjernelse af spærringer. I alt var det ønsket at 14 indsatser ikke overføres til vandområdeplanen.

Resultat kan ses i denne rapport (1 MB)

Om arbejdet

Der blev afholdt 10 møder i vandrådet. Møderne var af 2 – 3 timers varighed. Der blev afholdt en besigtigelse den 7. september 2017.

De enkelte medlemmer har brugt meget af deres fritid på arbejdet. Esbjerg Kommune vil på vegne af oplandskommunerne endnu engang sige tak for arbejdet i forbindelse med løsningen af opgaven.

Se referater fra de 10 møder

Læs mere om Vandrådets sammensætning.

Vandrådsekskursion den 7. september 2017

Herudover har vandrådet besigtiget 5 vandløb i Esbjerg og Varde kommuner. Du kan se mere fra besigtigelsen i denne korte beskrivelse.

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune