Vandplan 1 (2009-15) Projekter

I forbindelse med vedtagelsen af den statslige vandplan 2009-2015 udfører Esbjerg Kommune en række projekter i og ved vandløb. Projekterne omfatter fjernelse af spærringer i vandløb og åbning af rørlagte vandløb.

 
© 2012 i Esbjerg Kommune