Vandområdeplan 2015-21

Styrelsen for Vand- & Naturforvaltning (SVANA) har i deres resume og kommentering af høringssvar vedrørende overordnede forhold i forbindelse med vedtagelsen af Vandområdeplanerne fejlagtigt anført, at Esbjerg Kommune finder, at vandløb af typologi 1 bør udgå af Vandområdeplanerne.  Dette er ikke korrekt.

Esbjerg kommune har derfor anmodet Svana om at fjerne den fejlagtige formulering. Styrelsen medgiver at formuleringen er fejlagtig, men vil ikke ændre det offentliggjorte dokument.

Se Esbjerg Kommunes indsigelse samt Styrelsen for Vand- & Naturforvaltnings (SVANA) svar i læs mere menuen til højre på siden.

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune