Sejlads i vandløb og søer

Der er mulighed for sejlads på bestemte strækninger af de store, vandrige vandløb som Kongeåen, Ribe Å, Varde Å og Sneum Å og mellemstore og mindre vandløb som f. eks. Holsted Å og Holme Å, der løber gennem naturskønne omgivelser.

En sejltur på en å kan give fine friluftsoplevelser for hele familien. Det er derfor blevet populært at tage på kanotur på de danske vandløb. Det betyder dog også, at der er behov for regulering af sejladsen - for naturens skyld, og for at give deltagerne bedre oplevelser.

Sejladsstrækninger

Kort over sejladsstrækninger

Det er kun tilladt at sejle på bestemte strækninger på vandløbene. Læs mere på oversigtskortet (PDF) om de tilladte strækninger, og reglerne for sejlads på vandløb i det tidligere Ribe Amts område, herunder Esbjerg, Varde, Vejen og Billund Kommuner.

Ved sejlads i Vadehavet gælder særlige regler som du kan læse mere om på www.naturstyrelsen.dk.

Kontakt eventuelt Naturstyrelsen, Ribe, på 72543000 for nærmere information.

Detailkort og turbeskrivelser for de enkelte strækninger

Ribe Å og Gels Å (PDF)

Kongeå (PDF)  - Se også http://www.kongeaastien.dk/

Sneum Å og Holsted  Å (PDF) 

Varde Å, nedre del og Alslev Å (PDF) 

Regler for sejlads

Inden du tager afsted, skal du også kende de generelle regler for sejlads. Læs mere i de generelle regler for sejlads (PDF). Reglerne er udførligt beskrevet i tillægsregulativet vedrørende sejlads på amtsvandløb i Ribe Amt. Læs mere i tillægsregulativet for sejlads på amtsvandløb i Ribe Amt (PDF)

Det tidligere Ribe Amt udgav en folder om regler for sejlads på amtsvandløb i Ribe Amt. Læs mere i folderen om sejlads (PDF) 

Udlejning

Udlejning af kanoer og andre småbåde må kun ske efter særlig tilladelse fra Esbjerg Kommune. Udlejningsbåde skal være registrerede og nummererede. Andre udlejningsfartøjer må ikke benyttes. Fartøjer ejet af institutioner, foreninger, klubber o.lign., skal udvendig og på begge sider mærkes tydeligt med institutionens navn og hjemsted. Institutionsejede fartøjer skal registreres og må ikke udlejes. Læs mere i oversigt over autoriserede kanoudlejere i området (PDF) .

Lær at sejle på vandløb

På de strækninger, hvor man må sejle, må man de fleste steder kun benytte kano, kajak eller robåd. Til længere sejladser er kano eller kajak at foretrække. At sejle i kajak kræver megen teknik og dygtighed, og langt de fleste vælger at tage turen i kano.

Det er vigtigt, at man træner i at sejle inden turen på åen. Man skal kunne manøvrere uden at ramme brinkerne og uden at støde på grund.

Sørg desuden for at sikkerheden er i orden. Hav altid redningsveste på – mange vandløb er dybe og har en forbavsende stærk strøm.

Der er steder, hvor kanoen skal bæres på korte strækninger. Det kan være ved stemmeværker, grødespærringer og enkelte stejle stryg.

Oplev naturen mens du sejler

Når man sidder i båden, får man naturen helt ind på livet – og ser omgivelserne i et andet perspektiv! Man kommer tæt på åens frodige planteliv - som åens hvidblomstrede vandranunkel og breddernes gule iris.

Vandløbene er levested for et rigt fugleliv. På vandet ser man blandt andet ofte gråand, troldand og blishøne, og langs bredden kan fiskehejren stå på lur efter fisk eller frøer. Nogle steder kan man være heldig at se den sky isfugl.

Der er fine bestande af både ørred og stalling i mange af vandløbene, men de er sky – så man skal bevæge sig roligt og stille for at se dem. Mange smådyr lever en del af deres liv i åen, for så at klækkes og sværme over åen i stort tal – det drejer sig om døgnfluer, slørvinger og vandnymfer.

Hindring af sygdomsspredning

Hvis et fartøj har sejlet nedstrøms et dambrug, og efterfølgende skal søsættes opstrøms et andet dambrug, skal det desinficeres.

Under sygdomsudbrud af f.eks. egtved-syge kan kravene til desinfektion blive yderligere skærpet.

Desinfektionen kan foretages på to måder:

• Grundig rengøring og efterfølgende tørring i op til én uge (vigtigt at udstyret er knastørt)

• Grundig rengøring og efterfølgende desinfektion ved overbrusning med VIRKON S (kan købes hos grovvareselskaberne)

Har du spørgsmål kan Aqua-kontoret i Fødevareregion Vejle kontaktes på 72275500.

Fiskeri

Hvis du får lyst til at supplere maden med friskfangede fisk, skal du have et landsdækkende fisketegn. Det fås på posthuset eller kan bestilles på www.fisketegn.dk. Husk desuden af få et lokalt fiskekort. Fiskeri er de fleste steder kun tilladt fra land!

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune