Forundersøgelse Naturprojekt Ribemarsken

Nationalpark Vadehavet, Naturstyrelsen og Esbjerg Kommune har i et partnerskab gennemført en forundersøgelse af mulighederne for at gennemføre et naturprojekt i Ribemarsken, vest for Ribe. Forundersøgelsen omfatter delprojekterne åbning af åslynger, naturforbedringer og stiforbindelser.

Se forundersøgelsesrapporten for Naturprojekt Ribemarsken (2,4 mb) her.

© 2012 i Esbjerg Kommune