Kammerslusen

En ny driftsmodel for Ribe Kammersluse er under udarbejdelse. Indtil videre er bestemmelserne for 2010/2011 fortsat gældende, men med nedenstående bemandingstider (-dog med det forbehold at tider, priser m.m. kan ændres med øjeblikkelig varsel, når den nye model er på plads):

Vagtplan august 2014

September 2014

Læs mere om bemanding og takster for Ribe Kammersluse (214 kb). Bemærk: Gl. folder - bemandingstider heri er ikke gældende!

Ribe Kammersluse kan kontaktes på tlf. 75420795, hvorfra der automatisk stilles videre til vagthavende.

Læs mere om bygning af Ribe diget og opførelse af Ribe Kammersluse i 1912 (1,8 mb).

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Vej & Park

Skriv til Vej & Park (NemID)
 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune