Fredning og  beskyttelse

Inden for en afstand af 150 meter fra større søer og åer må du ikke placere ny bebyggelse (bygninger, skure, campingvogne, master m.v.), ændre i terrænet eller plante.

 
© 2012 i Esbjerg Kommune