Det Grønne Råd

Formål

Det Grønne Råds formål er at skabe et dialogforum mellem foreninger, erhvervsliv og Esbjerg Kommune. Rådet deltager ikke i konkret sagsbehandling, men rådgiver Esbjerg Kommune om principielle spørgsmål inden for miljø- og naturbeskyttelse samt andre opgaver i relation til planlægning og administration af det åbne land.

Det Grønne Råd er nedsat af Esbjerg Kommune og er søgt sammensat således, at der opnås en balanceret repræsentation for erhvervsorganisationer og natur- og friluftsorganisationer.

Organisering og medlemmer

Det Grønne Råds formand udpeges af Esbjerg Byråd blandt medlemmerne i Plan- & Miljøudvalget og Teknik- & Forsyningsudvalget. Sekretariatsfunktionen varetages af kommunens Teknik & Miljøforvaltning.

Det Grønne Råd består – udover formanden – af en repræsentant for hver af følgende organisationer og myndigheder:

Landboforeningerne
Familielandbruget
Danmarks Naturfredningsforening
Naturstyrelsen, Ribe Arealforvaltning
Dansk Ornitologisk Forening
Friluftsrådet
Sportsfiskerforbundet
Esbjerg Erhvervsudvikling
Sydvestjyske Museer
Danmarks Jægerforbund
Lokal Aktions Gruppe
Esbjerg Kommune
Fanø Kommune

Møder

Møderne fastlægges af Det Grønne Råd for et år ad gangen inden 1. januar. Der afholdes normalt 3 møder om året. Formanden kan indkalde til ekstra møde efter behov. Hvis mindst 5 medlemmer fremsætter ønske herom, kan der indkaldes til ekstra møde.

Møderne afholdes normalt på Rådhuset i Esbjerg, men kan også afholdes andre steder, f.eks. i forbindelse med besigtigelse.

Dagsorden udsendes 2 uger før mødet. Forslag til emner, der ønskes drøftet i Det Grønne Råd, skal sendes til sekretariatet senest 4 uger før mødet.

Møderne er lukket for offentligheden. Efter aftale med formanden kan der deltage gæster i møderne. Her ud over deltager kommunens forvaltning i møderne efter behov.

 

Dagsordner og referater
Mødedato Dagsorden Referat
10. oktober 2018 hent pdf  
6. juni 2018 hent pdf hent pdf
11. oktober 2017 hent pdf hent pdf
8. marts 2017 hent pdf hent pdf
26. oktober 2016 hent pdf hent pdf
15. juni 2016 hent pdf hent pdf
24. februar 2016 hent pdf hent pdf
28. oktober 2015 hent pdf hent pdf
4. marts 2015 hent pdf hent pdf
29. oktober 2014 hent pdf hent pdf
25. juni 2014 hent pdf hent pdf
5. marts 2014 hent pdf hent pdf
2. oktober 2013 hent pdf hent pdf
29. maj 2013 hent pdf hent pdf
3. oktober 2012 hent pdf hent pdf
11. april 2012 hent pdf hent pdf
26. oktober 2011 hent pdf  hent pdf
2. februar 2011 hent pdf hent pdf
15. september 2010 hent pdf hent pdf
21. april 2010 hent pdf hent pdf

 

 

Topbilleder: Græsspinder, Rede på Stranden samt Vandløb med Vandranunkel af Mette K. Due

Kontakt

Teknik & Miljø
Natur & Vandmiljø
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.   76 16 16 16

Skriv til Miljø

Skriv til Miljø (NemID for borgere)

 

Ansatte i Natur & Vandmiljø

 

© 2012 i Esbjerg Kommune