Østskoven

Esbjerg Kommune har opkøbt og tilplantet arealer i den østlige del af Esbjerg fra midten af 1980'erne. Derved er der fremkommet en ny skov, Østskoven. Skoven er etableret for især at give folk fra den østlige del af Esbjerg øgede rekreative muligheder og naturoplevelser. Med bålhytte, grillpladser og udstillingshus har skoler og daginstitutioner gode muligheder for at opleve skoven på forskellige årstider.

 

Natursti

Hjerteforeningen har i samarbejde med Esbjerg Kommune afmærket en hjertesti på 3,5 km. Læs mere i folderen Ta' på tur i Østskoven (550 kb)

Oldtiden i Østskoven

De spredte gårde omkring skoven vidner om at området ved Østskoven indtil for få år siden var landbrugsjord. Men man har også fundet rester af huse, der er langt ældre. Arkæologerne fandt spor af mange landsbyer og gårde ved udgravninger i forbindelse med etableringen af Østskoven. De ældste spor stammer tilbage fra bondestenalderen for godt 4000 år siden. Ved den østlige indgang har Esbjerg Kommune og Esbjerg Museum opført et udstillingshus, hvor man kan se udstillinger af de mange arkæologiske fund. Naturstien fører forbi mange hustomter fra oldtiden.

 

Læs mere i Informationstavlen til Østskoven (337 kb)

 

Læs mere i de 7 Informationstavler til Hustomterne i Østskoven (1,28 mb)

Kontakt

Teknik & Miljø
Vej & Park
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Vej & Park

Skriv til Vej & Park (NemID)
 

 

© 2012 i Esbjerg Kommune