Vores friluftskommune

De mange gode friluftsmuligheder i Esbjerg Kommune er til daglig glæde for alle, der bor og kommer her. Desuden bliver der udefra lagt mærke til vores grønne fokus. Fx blev Esbjerg Kommune kåret til Årets Friluftkommune i 2010, og i 2017 modtog vi Juryens Særpris for de tværgående indsatser i vores Friluftsnetværk.
 

Udflugt ved Vadehavet

 

Friluftsnetværket

Friluftsnetværket blev etableret, da Esbjerg Kommune blev friluftskommune i 2010. Målet var at skabe et forum, hvor medlemmer på tværs af kommunen kan koordinere de mange friluftsindsatser og sikre størst muligt udbytte.

Siden da har det i den grad har båret frugt at formalisere det brede samarbejde. Netværket mødes ca. tre gange om året og fungerer som høringsorgan, når der skal udarbejdes strategier på friluftsområdet (fx Marbækplanen) eller når naturforeninger ønsker sparring.

Netværkets medlemmer repræsenterer alle fagområder inden for byplanlægning, park- og skovområdet, naturbeskyttelse, ældreområdet og dagtilbud, skoler og kultur. Formanden for netværket er leder på MYRTHUE, og kommunikationsafdelingen er også med i netværket for at sikre, at nye friluftsmuligheder markedsføres, så alle kan få glæde af dem. 

Friluftsnetværket er stadig med til at gøre Esbjerg Kommune endnu mere grøn. 

Kontakt

Børn & Kultur
Sekretariat
Torvegade 74, 6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
Skriv til Børn & Kultur Sekretariat

© 2012 i Esbjerg Kommune