Udlån af kommunens lokaler

Læs om udlån af kommunens lokaler

Børn & Kultur, Sekretariatet administrerer dels egne lokaler, samt folkeskolernes lokaler på hverdage efter kl. 15.00 og i weekender. Vi udlåner mere end 3800 lokaler og anlæg til klubber og foreninger. Lokalerne til fritidsaktiviteter og idræt stilles til rådighed for foreninger, der er godkendt som folkeoplysende forening, samt godkendt af Børn & Kultur, Sekretariatet.
 
Ansøgningsfrister
Indendørs lokaler – 15. februar hvert år
Sæsontildeling (dvs. faste dage og klokkeslæt hele sæsonen igennem) sker efter at ansøgningerne er indsendt til Børn & Kultur, Sekretariatet senest d. 15. februar hvert år.
Sæsonen kører fra primo august til medio juni det efterfølgende år (skoleår).
 
Udendørs faciliteter – 15. november hvert år
For udendørs faciliteter er ansøgningsfristen 15. november hvert år, for det efterfølgende års udendørs sæson (1. april – 1. november).
 
Ansøgning om lån af lokale eller anlæg foretages via foreningsportalen Interbook på www.foreninger.esbjergkommune.dk.
Ansøgninger der modtages rettidigt, medtages i hovedfordelingen, medens senere indkomne ansøgninger tilgodeses i det omfang, de tiloversblevne timer kan dække behovet.
Enkeltdage der kan planlægges inden ansøgningsfristen, fordeles sammen med sæsontildelingen. Tilladelse til enkeltdage/arrangementer i løbet af sæsonen ansøges løbende, dog senest 14 dage inden arrangementet.
 
Fordelingsgruppen
I forbindelse med sæsontildelingen af idrætshaller/sale, svømmehaller/sale m.m. er der nedsat en fordelingsgruppe. Gruppens opgave består i en gennemgang og godkendelse af fordelingen. Eventuelle klager over fordelingen kan indbringes for fordelingsgruppen.
 
Gruppens sammensætning er således:
Pernille Sjørup Børn & Kultur, Sekretariatet  formand
Brigitta Christensen Esbjerg Idræts Råd  
Kim Bo Skøtt  Esbjerg Idræts Råd  
Helle Rohde Esbjerg Idræts Råd  
Jacob Haag    Sport & Event Park Esbjerg observatør
Lars Dyrvig   Børn & Kultur, Sekretariatet  observatør


Overnatning på kommunale skoler

De kommunale folkeskoler kan i et vist omfang benyttes til overnatning i forbindelse med stævner og arrangementer.
 
Når foreningen ønsker at benytte en eller flere skoler til overnatning, skal man sende en ansøgning til Børn & Kultur, Sekretariatet. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:
-      Hvilket arrangement søger foreningen overnatning til
-      Hvilke(n) skole(r) ønsker foreningen at benytte
-      Antal personer der skal overnatte
Ansøgningsfristen er 6 uger inden arrangementet.
Byrådet har i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2010-2013 besluttet, at det er gratis for godkendte foreninger, at overnatte i kommunale lokaler. Ordningen er gældende fra d. 1. januar 2010.
 
50 deltagere er minimumgrænsen for, at der kan stilles lokaler til rådighed for overnatning.
 
Få mere at vide
Hvis du har spørgsmål til ovennævnte, kan du kontakte:
 
Børn & Kultur, Sekretariatet
Lars Dyrvig
Tlf. 76 16 18 56

Kontakt

Børn & Kultur
Sekretariat
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 16 16
Skriv til Børn & Kultur Sekretariat

© 2012 i Esbjerg Kommune