Medlems- og grundtilskud

Esbjerg Kommune giver medlems- og grundtilskud til alle tilskudsberettigede foreninger, som indsender en ansøgning rettidigt.

Reglerne for fordeling af medlems- og grundtilskud er ens for alle foreninger og er nærmere beskrevet i Foreningsguiden, som hentes på Esbjerg Kommunes foreningsportal.

Kontakt

Børn & Kultur Sekretariat
Fritid
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Pernille Sjørup
Tlf. 76 16 16 16
Skriv til Børn & Kultur Sekretariat, Fritid

© 2012 i Esbjerg Kommune