Medlems- og grundtilskud

Esbjerg Kommune giver medlems- og grundtilskud til alle tilskudsberettigede foreninger, som indsender en ansøgning rettidigt.

Reglerne for fordeling af medlems- og grundtilskud er ens for alle foreninger og er nærmere beskrevet i Foreningsguiden, som hentes på Esbjerg Kommunes foreningsportal.

Kontakt

Kulturadministration

Nørregade 19

6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Kulturadministration

© 2012 i Esbjerg Kommune