Lokaletilskud

Læs om lokaletilskud

Esbjerg Kommune giver tilskud til driftsudgifter til idrætshaller og andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven.

Se mere i Foreningsguiden, som hentes på Esbjerg Kommunes foreningsportal.

Kontakt

Børn & Kultur Sekretariat
Fritid
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Pernille Sjørup
Tlf. 76 16 16 16
Skriv til Børn & Kultur Sekretariat, Fritid

© 2012 i Esbjerg Kommune