Lokaletilskud

Læs om lokaletilskud

Esbjerg Kommune giver tilskud til driftsudgifter til idrætshaller og andre lokaler og lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger til brug for aktiviteter i henhold til Folkeoplysningsloven.

Se mere i Foreningsguiden, som hentes på Esbjerg Kommunes foreningsportal.

Kontakt

Kulturadministration

Nørregade 19

6700 Esbjerg

Tlf. 76 16 16 16

Skriv til Kulturadministration

© 2012 i Esbjerg Kommune