Læs om Den Fritidskulturelle Pulje

Esbjerg Kommune afsætter hvert år en pulje til fritidskulturelle investeringer.

Der kan søges til følgende:

  • Udgifter i forbindelse med etablering, udvidelse eller renovering af klublokaler og andre inden- og udendørs faciliteter 
  • Udgifter til indkøb af større materiel til en værdi på minimum 5.000 kr. ekskl. moms

Den Fritidskulturelle Puljes midler er primært tiltænkt mindre projekter.

Der kan maksimalt gives et tilskud på 150.000 kr. til et enkelt projekt.

Kultur & Fritidsudvalget har mulighed for at angive temaer for fordeling af puljen. 
Ansøgningsskemaet findes her på siden ca. medio august 2017, når udvalget har besluttet et eventuelt tema for fordeling af puljen for 2018.

 

 

Kontakt

Børn & Kultur Sekretariat
Fritid
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Pernille Sørensen
Tlf. 76 16 16 16
Skriv til Børn & Kultura Sekretariat, Fritid

© 2012 i Esbjerg Kommune