Esbjerg Havn og by går sammen om kæmpe udviklingsprojekt

En flot, ny havnepromenade og en helt ny lystbådehavn med et stort rekreativt område med kunstig anlagt badestrand er kun nogle af de mange projekter, som nu skydes i gang for at binde Esbjerg by og havn meget tættere sammen. Der er tale om en fælles vision mellem Esbjerg Havn og Esbjerg By, som skal realiseres i løbet af de næste ti år.

havn og by

Denne visionære plan blev vedtaget af Esbjergs byråd mandag den 16. maj. Planen indeholder 10 forskellige projekter, som vil forandre oplevelsen af havn og by for altid. Erhvervslivet og herunder offshore- og vindmølleindustrien vil få endnu bedre vilkår, samtidig med at den nordlige del af havnen gøres tilgængelig for kommunens borgere og gæster udefra. De ti projekter vil blive gennemført gradvist inden for de næste ti år.

- Udviklingsplanen er blevet til i et unikt, tæt samarbejde mellem Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune. Der er tænkt stort, og planen vil fremtidssikre udviklingen i dette så vitale område af byen til glæde for hele kommunen, virksomhederne og borgerne. Det vil bl.a. blive Esbjerg Kommunes opgave at bidrage med en fornyelse af de tilgrænsende byområder, herunder gader og stiforbindelser. Et væsentligt formål med planen har været at udvikle mulighederne for synergieffekterne mellem Esbjerg Havns aktiviteter og Esbjerg bys funktioner og liv. Sagt med andre ord, er der udviklet en samlet plan for, hvordan byen og havnen spiller bedre sammen, til gavn for alle parter – virksomhederne, de handlende, borgerne og turisterne, siger Johnny Søtrup, tidligere borgmester i Esbjerg Kommune.

Esbjerg Havn er ligeledes meget stolt af den fælles, nye udviklingsplan.

- Esbjerg Havn er en af Danmarks største havne, og det er afgørende, at vi beholder førertrøjen, som en af de mest dynamiske havne i Danmark. Esbjerg Havn er allerede i fuld gang med at gennemføre store investeringer i nye anlæg, som giver optimale udviklingsbetingelser for havnens forretningsområder. Sammenlagt er der tale om anlægsinvesteringer i milliardklassen. Investeringer der vil være med til at sikre vores position som Danmarks førende havn indenfor offshore olie og gas, havvindmøller og godstransport, siger havnedirektør Ole Ingrisch.

Film: Esbjerg Strand

Få i denne animation fornemmelsen af hvordan projektet; Esbjerg Strand, vil se ud med den skønne nye lystbådehavn.

Se filmen og glæd dig - åbner i et nyt vindue

Klik på billedet og se filmen, som åbner i medieafspiller.

samarbejdet

© 2012 i Esbjerg Kommune