Kommuneplan 2014-2026

Esbjerg Byråd vedtog d. 17. december 2013 endeligt kommuneplan 2014-26. Kommuneplan 2014-26 er styringsredskabet og den oversigtlige plan for den fysiske udvikling i Esbjerg Kommune. Kommuneplanen fastlægger byrådets mål og retningslinier for kommunens udvikling både i byerne og i det åbne land for en periode på 12 år. Samtidig sammenfatter kommuneplanen de forskellige kommunale planer, som f.eks. planer for trafik, landbrug, natur og skoler. Den fastsætter desuden rammer for lokalplaner, behandling af byggesager og administration i det åbne land. Planen revideres hvert fjerde år efter en forudgående kommuneplanstrategi.

Kommuneplanen består af følgende dokumenter:

• Uddrag og Vurderinger
• Hovedstruktur med redegørelse og tilhørende temakort
• Rammedel med tilhørende rammekort
• Beskrivelse af lokalområder
• Tids- og rækkefølgeplan

Derudover knytter der sig en række baggrundsrapporter til kommuneplanen 2014-26. Disse findes som bilag til kommuneplanen.

 

 

Klik herunder for at se forslag til kommuneplanændringer:

2016.50 Vognsbøl, Boligområde ved Vognsbølparken i Esbjerg

2017.75 Kjersing, område ved Kjersing Ringvej, øst for banen

2016.45 Ribe Nørremarken, Boligområde ved Mosevej 68

2016.65 Indre By, Boliger på Museumpladsen, Esbjerg

2017.71 Strandby, Boliger på en del af Tovværksområdet, Esbjerg

2016.58 Rørkær, Blandet bebyggelse ved Gasværksgade, Gammelby Ringvej, Ringen og Teglværksgade, Esbjerg

2015.41 Jerne Dagligvarebutik og ungdomsboliger ved Niels Lambertsensvej

2015.25 Vognsbøl, Uddannelsessletten, Tillæg nr 1 til lokalplan 426

 

 

 

 

Klik herunder for at se nye vedtagne kommuneplanændringer:

2016.61 Bryndum Landområde, Foderstoffabrik i Tarp

2016.51 Guldager Landområde, Boliger vest for Sønderrisvej.

2016.64 Indre By, Boliger ved Havnegade

2017.70 Tjæreborg By, Bydelscenter Tjæreborg

2016.59 Mosevangen, Markusskolen

2016.60 Gredstedbro Karstensminde Plejehjem

2015.42 Ribe Øst, Boliger, Ribelund

2016.67 Café i Smedegade, Esbjerg

2015.27 Mulighed for fritidsanlæg i jordbrugsområde ved Transborg Plantage

2016.56 Bramming Landområde, Golfbane ved Porsholt

2015.31 Indre By, Hotel og offentligt formål, Skolegade/Danmarksgade.

2016.47 Vognsbøl, Kollektivhuset ved Gl. Vardevej.

2014.16 Lustrup, Ribe Vikingecenter

2016.44 Restaurant overfor Vor Frelsers Kirke i Skolegade

2014.13 Havnen, Udvidelse af havnen mod nord

2016.46 Esbjerg Rørkær, Boliger i bydelscentret, Teglværksgade

2016.49 Vognsbøl, Uddannelsessletten Nord

2015.26 Vester Nebel landområde. Udvidelse af jordbrugsområde

2015.38 Fovrfeld, Dagligvarebutik på Tarphagevej

2015.43 Spangsbjerg, Sundhedshus

2015.35 Erhvervsområde, Kjersing

2015.29 Kulturmiljøer i Esbjerg Kommune

2014.08 Sønderris, Institution og kolonihaver ved Sønderrisvej

2014.19 Gl. Sædding, Boliger, Fyrparken 3-7

2015.30 Ribe Øst, Udvidelse af jordbrugsområde

2014.18 Indre By, Bebyggelse ved Smedegade, Borgergade og Jyllandsgade

2015.28 Tarp By, Centerområde ved Tarp Byvej

2015.25 Vognsbøl, Uddannelsessletten

2014.22 Store udvalgsvarebutikker i Gjesing Kjesing

2014.20 Hjerting By, For et område på Havborgvej

2014.11 Endrup, Udvidelse af Endrup Mejeri

2013.63 Indre By Serviceområde nord for Dokhavnen Tillæg nr 1 til Lp 513

2014.23 Gammelby, Kontordomicil ved Bavnehøjvej og Østre Havnevej, Esbjerg

2013.05 Ribe Øst, Boliger på Nipsvej

2013.01 Bramming Midtby, Bramming

2014.06 Vester Vedsted By, Vadehavscenter i Vester Vedsted

2014.14 Vejrup By, Centerområde i Vejrup

2014.12 Helikopterlandingsplads, Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg

2014.17 Jerne, Dagligvarebutik på Strandby Kirkevej

2014.21 Kvaglund Erhvervsområde, Område til erhverv og træningscenter på Ravnevej i Esbjerg

2013.61 Vester Nykirke Landområde, Transformerstation, Endrup

2013.04 Jerne, Esbjerg By, Udvidelse af eksisterende offentlige institutioner ved Degnevej

2013.03 Vindmølleplan

2014.09 havnen nord for Molevej

2013.58 Ribe Bykerne, Rådhuskarreerne med kannikegården

2013.60 Bramming Vestby, Tømmerhandel med tilhørende byggemarked

2013.02 Kllimatilpasningsplan

2013.55 St.Darum, Gl.Darumvej 9

 

 

Kontakt

Teknik & Miljø

TEKNIKBUTIKKEN
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf.  76161616
Fax. 76161320
plan@esbjergkommune.dk

 

 


© 2012 i Esbjerg Kommune