Fleksjob

Fleksjob

Hvad er et fleksjob?
Et fleksjob er et almindeligt arbejde i en privat eller offentlig virksomhed på nedsat tid eller med særlige skånehensyn.

Hvordan kommer jeg i fleksjob?
Du har mulighed for at få et fleksjob, hvis du ikke kan arbejde på normale vilkår på grund af sygdom eller et handicap. Det er Jobcenter Esbjerg, der tager stilling til, om du kan komme i fleksjob. Der er rehabiliteringsteam, der vuderer om der er mulighed for, at du kan arbejde på normale vilkår (se her).

De generelle betingelser for at få et fleksjob, er dog at:

  • Du skal være under 65 år
  • Du skal have en væsentlig varig nedsat arbejdsevne
  • Du skal have afprøvet alle relevante arbejdstilbud forinden

Hvordan er din økonomi på fleksjob? 
Ansatte i et fleksjob får løn for den arbejdsindsats, de reelt yder, og herudover et tilskud, der udbetales af kommunen. Man får således løn i fleksjobbet for det antal timer, som fremgår af aftalen med arbejdsgiveren medens kommunen udbetaler kommunen et tilskud til lønnen, der kompenserer for den nedsatte arbejdsevne

Lav en vejledende beregning af din månedsindtægt i et fleksjob her

Er du ledig og visiteret til fleksjob?
Som ledig og visiteret til fleksjob modtager man ledighedsydelse. Størrelsen på ydelsen varierer alt efter, hvilke betingelser man opfylder. læs mere her

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Jobcenter
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Jobcenter
© 2012 i Esbjerg Kommune