Socialpsykiatri - tilbud til borgere med psykisk sygdom

Socialpsykiatri - tilbud til borgere med psykisk sygdom

Socialpsykiatri handler om alt det, der sker når man er udskrevet og skal have en hverdag til at hænge sammen. Den omfatter alle former for sociale tilbud til sindslidende. Det kan eksempelvis være botilbud, væresteder, støtte- kontaktpersonsordninger og beskæftigelse. Det vil sige, den hjælp og støtte, som ydes, når man skal klare sig i hverdagen.

Du kan læse mere om socialpsykiatriske tilbud nedenfor:

Fønix - Akuttilbud

Akuttilbud for psykisk sårbare - Har du akut brug for hjælp under en psykisk krise, kan du døgnet rundt få støtte og rådgivning i Akuttilbuddet. Læs mere om Akuttilbuddet.

 

© 2012 i Esbjerg Kommune