Individuelle transportmidler (taxa)

 • Du skal have et varigt handicap (fysisk eller psykisk), og ikke være i stand til at tage offentlige transportmidler.
  Ved varigt forstås et handicap, der ikke forventes ændret indenfor et år.
 • Du skal have et rimeligt kørselsbehov
 • Alle mellem 12 og 67 år, som på grund af betydelig og varigt nedsat funktionsevne, ikke kan færdes alene udenfor hjemmet,

Det er ikke en betingelse, at du er pensionist.

Hvad kan ordningen bruges til?

Transport til fx.

 • Indkøb
 • Fritidsaktiviteter
 • Familiebesøg og lignende

Hvad kan ordningen ikke bruges til?

 • Læge/speciallæge/vagtlæge
 • Sygehus

Hvad koster det?

 • Du skal selv betale 1/3 af taxaudgiften
 • Du kan max få bevilget 400 kr. pr. måned. Helt undtagelsesvis kan beløbet efter en konkret vurdering være større
 • Du skal selv lægge beløbet ud for taxakørsel. 

Afregning

Efter du har indsendt taxaboner, sker der månedsvis afregning (med fradrag af egenbetalingen)

 

© 2012 i Esbjerg Kommune