Botilbud

Hvis du har betydeligt nedsat funktionsevne, kan du få tilbudt et særligt struktureret botilbud. Du har betydeligt nedsat funktionsevne hvis du, på grund af særlige psykiske, fysiske eller sociale forhold, har brug for et botilbud, hvor der bliver taget udstrakt hensyn til og arbejdes målrettet med din funktionsnedsættelse.
Der er tale om et professionelt og fagligt styret botilbud hvor pleje, omsorg og støtte til selvbestemmelse er vigtige. Målet er at du udvikler personlige og praktiske kompetencer i forhold til at opnå og fastholde en så selvstændig livsførelse som muligt

Voksen Rådgivning & Visitation vurderer om det er relevant at visitere til et særligt struktureret botilbud.

Læs mere om tilbuddene ved at klikke videre i højremenuen.

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Voksen Rådgivning & Visitation
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Voksen Rådgivning & Visitation
© 2012 i Esbjerg Kommune