Beskæftigelsestilbud

Har du har betydeligt nedsat funktionsevne kan du få et tilbud, hvor der tages hensyn til funktionsnedsættelsen. Det vil sige at psykiske, fysiske eller sociale omstændigheder gør at du aktuelt ikke kan indgå i arbejdet på en almindelig arbejdsplads og derfor har brug for særligt tilrettelagt beskæftigelse.

Gennem Beskæftigelsen kan du få et beskæftigelsestilbud, hvor der tages hensyn til funktionsnedsættelsen.
Indsatsen drejer sig om personlig læring og udvikling med henblik på at skabe et arbejdsliv så tæt på det almindelige som muligt.

Det er en rådgiver fra Voksen Rådgivning & Visitation, som vurderer om det er relevant at give et tilbud og som kan visitere dig til et beskæftigelsestilbud.

Læs mere om tilbuddene ved at klikke videre i højremenuen.

Der tilbydes andre typer beskæftigelsestilbud i Esbjerg Kommune. Jobcenter Esbjerg administrerer fx fleksjob,  ledighedsydelse og job med løntilskud.

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Voksen Rådgivning & Visitation
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Voksen Rådgivning & Visitation

Kommunale tilbud

© 2012 i Esbjerg Kommune