Botilbud

Har du betydeligt nedsat funktionsevne kan du blive tilbudt ophold i et træningsfællesskab i en boform. Det vil sige at du, på grund af særlige psykiske, fysiske eller sociale omstændigheder, har brug for et særligt tilrettelagt botilbud, hvor du arbejder målrettet med at træne og udvikle dine personlige og praktiske evner i forhold til at kunne deltage selvstændigt i samfundslivet.

Der er tale om et et ophold, i et læringsorienteret miljø, som er tidsafgrænset. 

Du trænes i at indgå i sociale relationer, som forberedelse eller overgang til en mere selvstændig livsførelse.

Voksen Rådgivning & Visitation vurderer om det er relevant at visitere til et ophold i et træningsfællesskab i boform.

Læs mere om tilbuddene ved at klikke videre i højremenuen.

Aktivitetstilbud

Aktivitetstilbuddene i Social & Tilbud retter sig mod dig, der har betydeligt nedsat funktionsevne. Det vil sige at du, på grund af psykiske, fysiske eller sociale omstændigheder, har brug for et særligt tilrettelagt aktivitetstilbud.

Gennem et aktivitetstilbud styrkes du i at fungere i et almindeligt hverdagsliv. Det kan fx være at lære at kontakte myndigheder, styre din privatøkonomi, indkøb, benytte af offentlige transportmidler mv. I aktivitetstilbud kan du ofte også møde ligesindede og skabe nyt netværk.

Her kan du også læse om muligheden for at dyrke idræt i de lokale foreninger, tilpasset forskellige slags funktionsnedsættelse.

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Voksen Rådgivning & Visitation
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Voksen Rådgivning & Visitation
© 2012 i Esbjerg Kommune