Aktivitets- og samværstilbud

Aktivitetstilbuddene i Social & Tilbud retter sig mod dig, der har betydeligt nedsat funktionsevne. Det vil sige at du, på grund af psykiske, fysiske eller sociale omstændigheder, har brug for et særligt tilrettelagt aktivitetstilbud.

Gennem et aktivitetstilbud styrkes du i at fungere i et almindeligt hverdagsliv. Det kan fx være at lære at kontakte myndigheder, styre din privatøkonomi, indkøb, benytte af offentlige transportmidler mv. I aktivitetstilbud kan du ofte også møde ligesindede og skabe nyt netværk.

Her kan du også læse om muligheden for at dyrke idræt i de lokale foreninger, tilpasset forskellige slags funktionsnedsættelse.

Kontakt

Borger & Arbejdsmarked
Voksen Rådgivning & Visitation
Tlf. 76 16 16 16
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Skriv til Voksen Rådgivning & Visitation
© 2012 i Esbjerg Kommune