Vielse af udlændinge

Læs om vielse af udlændinge

Ceremonien foregår i Ribes gamle rådhus, som er fra 1496. Du finder rådhuset på Von Støckens Plads i Ribe. Se evt. husets hjemmeside www.detgamleraadhusiribe.dk

Få flere oplysninger om vielsen/registreringen i Ribe på www.vielse.esbjergkommune.dk

Læs mere

Læs mere på Vielse i Esbjerg Kommunes egen hjemmeside

© 2012 i Esbjerg Kommune