Lovmedholdelighed og kvalitet i sagsbehandlingen

I materialet i "Læs mere" boksen til højre, kan man læse om Esbjerg Kommunes udviklingsplan for kvalitet i sagsbehandlingen af udsatte børn & unge. Udviklingsplanerne er udarbejdet af Esbjerg Kommune med afsæt i Ankestyrelsens undersøgelse af sagsbehandlingen på børneområdet i Esbjerg Kommune (oktober 2012), og Task Force analyse i Esbjerg Kommune (oktober 2012).

Derudover ligger udviklingsplanerne i direkte forlængelse af det arbejde, der pågår på området i Esbjerg Kommune.

Der er 8 udviklingsplaner:

1. Kontrol og gennemgang af sager

2. Ledelsestilsyn og informationssystemer

3. Tidlig indsats og underretninger

4. Kvalitet og sammenhæng i sagsbehandlingen
    - Den børnefaglige undersøgelse

  • ISC som fælles socialfaglig metode
  • Inddragelse af børn og unge og deres familier
  • Handleplaner
  • Afslutning af sager

5. Ledelsesmæssig og faglig sparring

6. Effektiv planlægning

7. Efterværn

8. Politik & Strategi

Endvidere er Ankestyrelsens rapport, faktaark for Esbjerg Kommune vedrørende førnævnte rapport samt en afrapportering af de sager, som BDO Consulting har gennemgået i et socialfagligt perspektiv for Esbjerg Kommunes Familierådgivning ligeledes af finde i "Læs mere" boksen.

Kontakt

Børn & Kultur
Udvikling og tilsyn
Mette Kierkgaard
Myndighedschef
Torvegade 74
6700 Esbjerg
Tlf. 76 16 15 98
Skriv til Udvikling og tilsyn

© 2012 i Esbjerg Kommune