Økonomisk fripladstilskud

HVAD VIL DU?

Ovenstående skal gøres digitalt.
Har du ikke mulighed for at betjene dig digitalt på nettet, kan du få hjælp i Borgerservicecentrene.

Læs om økonomisk fripladstilskud

Kommunen kan bevilge fripladstilskud til forældre, der har børn optaget i dagtilbud, SFO eller klub. Fripladstilskuddet nedsætter forældrenes betaling for dagtilbud helt eller delvist.

Dagtilbud kan bevilge økonomisk fripladstilskud af økonomiske årsager.

Hvad kan du få i økonomisk fripladstilskud?
Krav for at få økonomisk fripladstilskud
Hvordan søger du om økonomisk fripladstilskud?
Hvornår gælder det økonomiske fripladstilskud fra?
Hvor længe gælder det økonomiske fripladstilskud?
Hvornår skal du kontakte Dagtilbud?
Hvornår og hvordan reguleres forældrebetalingen i forhold til det økonomiske fripladstilskud?
Flere oplysninger om fripladstilskud - herunder nye regler fra 1. januar 2016

 

Hvad kan du få i økonomisk fripladstilskud?

Du kan få økonomisk fripladstilskud, hvis husstandens (din/din ægtefælles/ samlevers) aktuelle personlige indtægt ligger under den indtægtsgrænse, som er fastsat af Børne- og Socialministeriet. Indtægtsgrænserne bliver ændret hvert år til 1. januar.

I 2017 er indtægtsgrænserne (i kr.):

Til og med 170.100kr.:
Din betaling bliver 0 kr. pr. måned

Mellem kr. 170.101 kr. - 528.199:
Din betaling bliver nedsat med et tilskud afhængigt af indtægtens størrelse

528.200 kr. og derover:
Du kan ikke få fripladstilskud

I 2016 er indtægtsgrænserne (i kr.):

Til og med 166.400 kr.:
Din betaling bliver 0 kr. pr. måned

Mellem kr. 166.400 kr. - 515.799:
Din betaling bliver nedsat med et tilskud afhængigt af indtægtens størrelse

516.800 kr. og derover:
Du kan ikke få fripladstilskud

 

Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Det betyder, at ved beregning af fripladstilskud bliver din indkomst nedsat med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.
Desuden forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænser for enlige forsørgere med 59.492 kr. i 2017 og med 58.211 kr.  i 2016.

Du har mulighed for at beregne din egenbetaling på minpladsanvisning.

Særligt for børn optaget i privatinstitutioner:  Der kan søges om økonomisk fripladstilskud til børn, der er optaget i privatinstitution. Der gælder særlige regler for beregning af økonomisk fripladstilskud for børn i en privatinstitution, så derfor kan du have en egenbetaling selvom du er bevilget 100% fripladstilskud.
Fripladstilskud beregnes ikke af din egenbetaling, men som en procentsats af gennemsnittet af egenbetaling i et tilsvarende kommunalt dagtilbud. Der kan maksimalt opnås følgende tilskud og tilskuddet kan ikke overstige egenbetalingen:

Maksimalt tilskud  til takst pr. måned i 2017:

  • kr. 2.562,00 for 0-2 årige
  • kr. 1.559,00 for 3-5 årige

Maksimalt tilskud til frokostordning pr. måned i 2017:

  • kr. 500 for 0-5 årige

Der anvendes samme fripladsskala som ved ophold i kommunalt/selvejende dagtilbud.

Krav for at få tilskud

Dit barn skal være optaget i et kommunalt eller selvejende dagtilbud, puljeinstitution, privatinstitution, klubtilbud, SFO, klub eller et andet socialpædagogisk fritidstilbud til større børn og unge.

Du kan ikke få økonomisk fripladstilskud til privat pasningsordning.

Hvordan søger du om tilskud?

Du kan ansøge om fripladstilskud for oven på denne side. Dit barn skal være indmeldt i pasning og du skal bruge NemID. Der kan være op til 6 ugers behandlingstid fra vi har modtaget din ansøgning.

Hvornår gælder tilskuddet fra?

Ved en nyoptagelse kan du få fripladstilskud fra den dato, dit barn er optaget i dagtilbud, hvis du søger om tilskuddet senest 1 måned efter optagelsen.

Hvis du søger om fripladstilskud senere end 1 måned efter optagelsen, gælder fripladstilskuddet fra den 1. i måneden efter, din ansøgning er modtaget i Dagtilbud.

Hvis du allerede har fået bevilget fripladstilskud til et barns ophold i dagtilbud, skal du ikke søge igen, hvis du har flere børn, som bliver optaget i dagtilbud.

Dagtilbud sender en afgørelse til dig, når din ansøgning er behandlet.

Hvor længe gælder fripladstilskuddet?

Indtægtsgrænserne bliver ændret hver 1. januar.

Fripladstilskuddet stopper, når dit barn bliver meldt ud af et dagtilbud. Hvis dit barn bliver optaget i et andet dagtilbud, SFO eller klubtilbud senest en måned efter udmeldelsen, fortsætter bevillingen af fripladstilskud efter samme indtægtsgrundlag. Bliver dit barn optaget i dagtilbud senere end en måned efter en udmeldelse, skal du ansøge igen, hvis du ønsker at søge om fripladstilskud.

Hvis du flytter fra kommunen, stopper fripladstilskuddet i forbindelse med fraflytningen, selv om du har valgt, at dit barn skal beholde pladsen i Esbjerg Kommune. Du skal kontakte din nye bopælskommune og søge om fripladstilskud til pladsen.

Hvornår skal du kontakte Dagtilbud?

Du skal huske at give Dagtilbud besked, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, f.eks. hvis du bliver enlig forsørger eller samboende. Hvis der er varige stigninger eller fald i husstandsindkomsten, kan du ændre din/jeres indkomst ved at lave en ny ansøgning om økonomisk fripladstilskud på MinPladsanvisning.

Hvornår og hvordan reguleres forældrebetalingen  i forhold til det økonomiske fripladstilskud?

Kommunen får automatisk besked fra SKAT, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig. Hvis ændringen af indkomsten har betydning for dit økonomiske fripladstilskud, reguleres din forældrebetaling automatisk og du vil modtage et brev herom. Dette gælder både hvis husstandsindkomsten stiger eller falder med et vist beløb. Det afgørende er, at ændringen skal svare til mindst 5 trin på fripladsskalaen. I 2017 svarer det til ca. 1.570,00 kr. om måneden eller 18.844,00 kr. om året.

Reguleringen gælder kun for den enkelte måned. Du skal være opmærksom på, at der kan gå nogle måneder, før forældrebetalingen reguleres, da kommunen skal afvente oplysninger fra SKAT om, hvad din husstandsindkomst har været i den enkelte måned. F.eks. bliver januar måneds tilskud reguleret i april måned og februar måneds tilskud i maj måned.

Går dit barn i kommunalt/selvejende dagtilbud, vil et tilgodehavende blive indsat på din NEM-konto, eller en efterregning vil indgå i en efterfølgende opkrævning.

Går dit barn i privat-/puljeinstitution, vil reguleringen ske direkte fra kommunen til dig. Har du et tilgodehavende vil pengene blive indsat på din NEM konto, eller har du en efterregning vil du blive opkrævet direkte af kommunen.

Flere oplysninger om økonomisk fripladstilskud - herunder de nye regler fra 01. januar 2016

Få mere at vide om fripladstilskud ved at ringe til Dagtilbud. Hvis du vil læse om de nye regler for økonomisk fripladstilskud i 2016, kan du læse mere her Nye regler for 2016.

Kontakt

Børn & Kultur
Dagtilbud
Giørtz Plads 2
6760 Ribe
Tlf. 76 16 16 16
Telefontider:
Mandag og tirsdag kl. 10-13
Onsdag    lukket
Torsdag   kl. 10-17
Fredag    kl. 10-13
Skriv til Dagtilbud

Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Læs mere

© 2012 i Esbjerg Kommune