Økonomisk fripladstilskud

HVAD VIL DU?

Ovenstående skal gøres digitalt.
Har du ikke mulighed for at betjene dig digitalt på nettet, kan du få hjælp i Borgerservicecentrene.

Læs om økonomisk fripladstilskud

Kommunen kan bevilge fripladstilskud til forældre, der har børn optaget i dagtilbud, SFO eller klub. Fripladstilskuddet nedsætter forældrenes betaling for dagtilbud helt eller delvist.

Dagtilbud kan bevilge økonomisk fripladstilskud af økonomiske årsager.

Hvad kan du få i økonomisk fripladstilskud?
Krav for at få økonomisk fripladstilskud
Hvordan søger du om økonomisk fripladstilskud?
Hvornår gælder det økonomiske fripladstilskud fra?
Hvornår stopper det økonomiske fripladstilskud?
Hvornår skal du kontakte Dagtilbud?
Hvornår og hvordan reguleres dit økonomiske fripladstilskud?
 

 

Hvad kan du få i økonomisk fripladstilskud?

Du kan få økonomisk fripladstilskud, hvis husstandens (din/din ægtefælles/ samlevers) aktuelle personlige indtægt ligger under den indtægtsgrænse, som er fastsat af Børne- og Socialministeriet. Indtægtsgrænserne bliver ændret hvert år til 1. januar.

I 2018 er indtægtsgrænserne (i kr.):

Til og med 173.800kr.:
Din betaling bliver 0 kr. pr. måned

Mellem kr. 173.801 kr. - 539.799:
Din betaling bliver nedsat med et tilskud afhængigt af indtægtens størrelse

539.800 kr. og derover:
Du kan ikke få fripladstilskud

Er der mere end 1 barn under 18 år i hjemmet, forhøjes indtægtsgrænserne med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første. Det betyder, at ved beregning af fripladstilskud bliver din indkomst nedsat med 7.000 kr. for hvert barn ud over det første.
Desuden forhøjes fripladsskalaens indtægtsgrænser for enlige forsørgere med 60.801 kr. i 2018.

Du har mulighed for at beregne din egenbetaling på Min Pladsanvisning.

Særligt for børn optaget i privatinstitutioner

Der kan søges om økonomisk fripladstilskud til børn, der er optaget i privatinstitution. Der gælder særlige regler for beregning af økonomisk fripladstilskud for børn i en privatinstitution, så derfor kan du have en egenbetaling selvom du er bevilget 100% fripladstilskud.
Fripladstilskud beregnes ikke af din egenbetaling, men som en procentsats af gennemsnittet af egenbetaling i et tilsvarende kommunalt dagtilbud. Der kan maksimalt opnås følgende tilskud og tilskuddet kan ikke overstige egenbetalingen:

Maksimalt tilskud  til takst pr. måned i 2018:

  • kr. 2.691,00 for 0-2 årige
  • kr. 1.592,00 for 3-5 årige

Maksimalt tilskud til frokostordning pr. måned i 2018:

  • kr. 505,00 for 0-5 årige

Der anvendes samme fripladsskala som ved ophold i kommunalt/selvejende dagtilbud.

Krav for at få tilskud

Dit barn skal være optaget i et kommunalt eller selvejende dagtilbud, puljeinstitution, privatinstitution, klubtilbud, SFO, klub eller et andet socialpædagogisk fritidstilbud til større børn og unge.

Du kan ikke få økonomisk fripladstilskud til privat pasningsordning.

Hvordan søger du om tilskud?

Du kan ansøge om fripladstilskud på Min Pladsanvisning. Dit barn skal være indmeldt i pasning og du skal bruge NemID. Der kan være op til 6 ugers behandlingstid fra vi har modtaget din ansøgning.

Hvornår gælder tilskuddet fra?

Ved en nyoptagelse kan du få fripladstilskud fra den dato, dit barn er optaget i dagtilbud, hvis du søger om tilskuddet senest 1 måned efter optagelsen.

Hvis du søger om fripladstilskud senere end 1 måned efter optagelsen, gælder fripladstilskuddet fra den 1. i måneden efter, din ansøgning er modtaget i Dagtilbud.

Hvis du allerede har fået bevilget fripladstilskud til et barns ophold i dagtilbud, skal du ikke søge igen, hvis du har flere børn, som bliver optaget i dagtilbud.

Dagtilbud sender en afgørelse til dig, når din ansøgning er behandlet.

Hvornår stopper det økonomiske fripladstilskud?

Fripladstilskuddet stopper, når dit barn bliver meldt ud af et dagtilbud. Hvis dit barn bliver optaget i et andet dagtilbud, SFO eller klubtilbud senest en måned efter udmeldelsen, fortsætter bevillingen af fripladstilskud efter samme indtægtsgrundlag. Bliver dit barn optaget i dagtilbud senere end en måned efter en udmeldelse, skal du ansøge igen, hvis du ønsker at søge om fripladstilskud.

Hvis du flytter fra kommunen, stopper fripladstilskuddet i forbindelse med fraflytningen, selv om du har valgt, at dit barn skal beholde pladsen i Esbjerg Kommune. Du skal kontakte din nye bopælskommune og søge om fripladstilskud til pladsen.

Hvornår skal du kontakte Dagtilbud?

Du skal huske at give Dagtilbud besked, hvis der sker ændringer i husstandssammensætningen, f.eks. hvis du bliver enlig forsørger eller samboende. Hvis der er varige stigninger eller fald i husstandsindkomsten, kan du ændre din/jeres indkomst ved at lave en ny ansøgning om økonomisk fripladstilskud på Min Pladsanvisning.

Hvornår og hvordan reguleres dit økonomiske fripladstilskud?

Dit økonomiske fripladstilskud reguleres, hvis indkomsten for dig eller din ægtefælle/samlever ændrer sig.

Hvis du vil læse om hvornår dit tilskud ændres, kan du læse mere her.

 

Kontakt

Børn & Kultur
Børn & Dagtilbud
Giørtz Plads 2
6760 Ribe
Tlf. 76 16 16 16
Telefontider:
Mandag og tirsdag kl. 10-13
Onsdag    lukket
Torsdag   kl. 10-17
Fredag    kl. 10-13
Skriv til Dagtilbud

Postadresse:
Torvegade 74, 6700 Esbjerg

© 2012 i Esbjerg Kommune